FramTiden

FramTiden

Syftet med FramTiden är att skapa en mötesplats mellan ungdomar, kommunledning, näringsliv och kultur. FramTiden är det naturliga steget efter fritidsgården. FramTiden kan beskrivas som ett Ungdomens hus och ett utvecklingscentrum av och för ungdomar. Verksamheten riktar sig främst till ungdomar i åldern 13-25 år.

En viktig framgångsfaktor för FramTiden är att målgruppen själva är med och utformar verksamheten, men för att ge en bild av vad Framtiden kan innehålla ges här ett antal exempel. Kunskapscentrum, graffitirum, skola/mattelärare, ungdomsmottagning, musik/teater, jobb/karriär/livserfarenhet/praktik, lokal TV, arena/konferens, socialtjänst, avslappning/relax, nattvandrarna, pyssel och knåp, drömmarnas hörna. Verksamheten genomsyras vidare av stora möjligheter till inflytande och en ekologisk profil. Med FramTiden vill laget åstadkomma en attitydförändring och bidra till en ny profil för Uddevalla.

Blå lagets egen presentation

Ta del av hur det gick till när förslaget utvecklades

Öppna presentationen i helskärmsläge för bästa upplevelsen. Presentationen tar någon minut att ladda.

SPELET OM UDDEVALLA

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Uddevalla som genomfördes den 8-9 oktober 2010.

Blå laget arbetar med sitt förslag

Förslagets upphovsmakare; Anja Praesto,Therese Johansson, Robert Carlson, Karin Malmcrona och Ramona Byrö

 

Ramona Byrö, Robert Carlsson och Therese Johansson presenterar lagets förslag

Ramona Byrö, Robert Carlsson och Therese Johansson presenterar lagets förslag

Robert Carlson, Ramona Byrö och Anja Praesto frågar folk på stan vad de tycker

Robert Carlson, Ramona Byrö och Anja Praesto frågar folk på stan vad de tycker

Här är det en lokal tjänsteman som tillfrågas om sina synpunkter

Här är det en lokal tjänsteman som tillfrågas om sina synpunkter

Omröstning nummer 1

Så här gick det till när 10 idéer blev ett förslag

Framtiden, skiss över blå lagets förslag

Framtiden, skiss över blå lagets förslag

Det gränslösa Uddevalla, Medborgen

Det gränslösa Uddevalla, Medborgen

I förslaget Det gränslösa Uddevalla så har man utgått från visionen att Uddevalla ska vara en mötesplats för alla. Idag uppfattas Uddevalla av många som en grå, tråkig stad där det inte finns mycket att göra. Med Det gränslösa Uddevalla vill man ta vara på de kulturskatter som finns men också satsa på att skapa nya attraktioner och mötesplatser.

En sådan ny skapelse är Medborgen, en byggnad som politiker, studenter och allmänheten delar på. Medborgen kommer att ligga bort mot Svenskholmen vid stora berget ut mot Riverside. Förutom stadshus, Chalmersfilial, restaurang och verksamhetshotell kommer det även att vara möjligt att anordna fester och fira högtider i byggnaden. Tanken med denna byggnad är att den ska vara en del av den nya stadsdel med 1600 bostäder som kommer att byggas vid vattnet. I den nya stadsdelen kommer det även finnas plats för småbåtshamn, husbåtar, parker för motion, resecentrum för spårbunden trafik med mera.

Gula laget diskuterar sitt förslag

Ta del av hur det gick till när förslaget utvecklades

Öppna presentationen i helskärmsläge för bästa upplevelsen. Presentationen tar någon minut att ladda.

SPELET OM UDDEVALLA

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Uddevalla som genomfördes den 8-9 oktober 2010.

Gula laget arbetar med sitt förslag

Förslagets upphovsmakare; Yvonne Nyman, Pål Schackonat, Tove Sandström, Per Samuelsson och Pernilla Hallberg

Pernilla Hallberg presenterar förslaget

Pernilla Hallberg presenterar förslaget

Yvonne Nyman förklarar varför Det gränslösa Uddevalla är viktigt

Yvonne Nyman förklarar varför Det gränslösa Uddevalla är viktigt

Per Samuelsson, Pernilla Hallberg och Pål Schackonat

Per Samuelsson, Pernilla Hallberg och Pål Schackonat

Gula lagets förslag

Gula lagets förslag

Alby Kulturhus

Alby Kulturhus

Vad går förslaget ut på?

Med Alby Kulturhus, porten mot Alby, så vill man skapa en samlingsplats och mötesplats för Albys föreningsliv, besökare och invånare. Tanken är också att byggnaden ska bli ett landmärke i Alby, något att vara stolt över. Det kommer man att lyckas med genom att nyttja den idag outnyttjade byggnaden som bland annat inrymmer Albys T- banestation och som tidigare har varit ett P- däck. Den outnyttjade byggnaden har tre våningsplan och med Alby Kulturhus så skulle man lägga till ett plan samt ha glasväggar ut mot centrum så alla kan se vad som händer där inne. Där inne ska det vara aktiviteter som dans, konst, schack och en stor samlingslokal som kan nyttjas av olika intresseföreningar. I mitten så ska det finns ett kafé som knyter samman alla aktiviteter i huset. Huset ska drivas av lokalt förankrade aktörer och entreprenörer. En mer detaljerad presentation finns nedan.

Se Gula lagets egen presentation här

SPELET OM ALBY

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Alby som genomfördes den 6-7 februari 2010. 

Gula laget spånar

Gula laget med Ali Khan, Anders Edström Frejman, Kholoud Yamani, Manuela Pradilla Rocha och Shafik Muwanga arbetar med sitt förslag.

fcg-alby-6-7-feb-fotograf-ludvig-duregard

Fokuserad stämning när Shafik Muwanga och Ali Khan finputsar på presentationen i spelets slutskede.

Shafik Muwanga och Ali Khan presenterar sitt förslag för att lyfta Alby

Ali Khan och Shafik Muwanga presenterar Gula lagets förslag för att lyfta Alby.

Skiss på gula lagets förslag gjord av illustratören Thomas Dahl

Skiss på gula lagets förslag gjord av illustratören Thomas Dahl