4M – Orangea laget

4M – Orangea laget

4Mhandlar om att skapa mångfald genom miljöarbete, marknadsplatser och medborgarnas engagemang. De fyra m:en står för; mångfald, marknad, miljö och medborgare. Mångfalden kommer av att kommunen satsar på de tre framgångsfaktorerna miljö, marknad och medborgare.

När det gäller miljön så vill laget satsa på vattenrike, naturvårdskött och (spårbunden) kollektivtrafik. För att gynna en stark marknad vill laget placera en saluhall i centrum där råvaror från miljösatsningarna säljs, vidare vill man utveckla Bohusläns museum till en kulturell arena och satsa på något man kallar för positivt entreprenörskap. När det gäller satsningen på medborgare så vill laget förbättra demokratiprocessen, bygga kustnära allmänbostäder och utveckla strandpromenaden. I sin presentation utvecklar laget sina idéer vidare.

Lagets egen presentation

 

Ta del av hur det gick till när förslaget utvecklades

Öppna presentationen i helskärmsläge för bästa upplevelsen. Presentationen tar någon minut att ladda.

SPELET OM UDDEVALLA

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Uddevalla som genomfördes den 8-9 oktober 2010.

Delar av Orangea laget förbereder sin presentation

Förslagets upphovsmakare; Peter Sonnius, Jan Uddén och Åsa Lewau Johansson. Utanför bild Hans Berggren. 

Så här tyckte laget att Uddevallas balans mellan de fyra perspektiven såg ut i dagsläget

Spelplanen

Linda Gjerdrum ute på stan och frågar Uddevallabor vad de tycker

Jan Uddén blir avtackad