Walkabout Alby

Walkabout Alby

Vad går förslaget ut på?

Walkabout Alby handlar om att Alby ska knyta an till sin historia och bejaka sin kulturella mångfald. I praktiken innebär detta att fräscha upp, bygga om och till centrum och fylla det med lokalt innehåll. Odla det unika med anspelning på Botkyrkas motto Långt ifrån lagom. Inga McDonalds, HM och dylika dussinetablissemang, utan endast unika affärer som speglar den kulturella mångfalden i Alby vill man ha. För att förstärka det lokala så ska en årlig fotoutställning med bilder från Albybor som visar upp sitt Alby anordnas. Centrum med början vid det tilltänkta kulturhuset, ska vara som ett fönster mot Alby, utan baksidor. En mer detaljerad presentation finns här

Se blå lagets egen presentation här

SPELET OM ALBY

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Alby som genomfördes den 6-7 februari 2010. 

Blå laget spånar

Blå laget bestående av Alexandra Knuutila, Diego Zegada, Hans Andrén, Jenni Aho och Vanja Hiltunen utvecklar sina idéer som utmynnade i Walkabout Alby.

Lokalbo intervjuas

Även lokalbor som befann sig i Alby under spelhelgen blev involverade i spelet.  

Lokal företagare intervjuas

Här den lokala pizzabagaren som tillfrågas av spelarna om sina synpunkter och idéer för hur Alby och centrum bör utvecklas. 

Alby Kulturhus

Alby Kulturhus

Vad går förslaget ut på?

Med Alby Kulturhus, porten mot Alby, så vill man skapa en samlingsplats och mötesplats för Albys föreningsliv, besökare och invånare. Tanken är också att byggnaden ska bli ett landmärke i Alby, något att vara stolt över. Det kommer man att lyckas med genom att nyttja den idag outnyttjade byggnaden som bland annat inrymmer Albys T- banestation och som tidigare har varit ett P- däck. Den outnyttjade byggnaden har tre våningsplan och med Alby Kulturhus så skulle man lägga till ett plan samt ha glasväggar ut mot centrum så alla kan se vad som händer där inne. Där inne ska det vara aktiviteter som dans, konst, schack och en stor samlingslokal som kan nyttjas av olika intresseföreningar. I mitten så ska det finns ett kafé som knyter samman alla aktiviteter i huset. Huset ska drivas av lokalt förankrade aktörer och entreprenörer. En mer detaljerad presentation finns nedan.

Se Gula lagets egen presentation här

SPELET OM ALBY

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Alby som genomfördes den 6-7 februari 2010. 

Gula laget spånar

Gula laget med Ali Khan, Anders Edström Frejman, Kholoud Yamani, Manuela Pradilla Rocha och Shafik Muwanga arbetar med sitt förslag.

fcg-alby-6-7-feb-fotograf-ludvig-duregard

Fokuserad stämning när Shafik Muwanga och Ali Khan finputsar på presentationen i spelets slutskede.

Shafik Muwanga och Ali Khan presenterar sitt förslag för att lyfta Alby

Ali Khan och Shafik Muwanga presenterar Gula lagets förslag för att lyfta Alby.

Skiss på gula lagets förslag gjord av illustratören Thomas Dahl

Skiss på gula lagets förslag gjord av illustratören Thomas Dahl