Walkabout Alby

Walkabout Alby

Vad går förslaget ut på?

Walkabout Alby handlar om att Alby ska knyta an till sin historia och bejaka sin kulturella mångfald. I praktiken innebär detta att fräscha upp, bygga om och till centrum och fylla det med lokalt innehåll. Odla det unika med anspelning på Botkyrkas motto Långt ifrån lagom. Inga McDonalds, HM och dylika dussinetablissemang, utan endast unika affärer som speglar den kulturella mångfalden i Alby vill man ha. För att förstärka det lokala så ska en årlig fotoutställning med bilder från Albybor som visar upp sitt Alby anordnas. Centrum med början vid det tilltänkta kulturhuset, ska vara som ett fönster mot Alby, utan baksidor. En mer detaljerad presentation finns här

Se blå lagets egen presentation här

SPELET OM ALBY

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Alby som genomfördes den 6-7 februari 2010. 

Blå laget spånar

Blå laget bestående av Alexandra Knuutila, Diego Zegada, Hans Andrén, Jenni Aho och Vanja Hiltunen utvecklar sina idéer som utmynnade i Walkabout Alby.

Lokalbo intervjuas

Även lokalbor som befann sig i Alby under spelhelgen blev involverade i spelet.  

Lokal företagare intervjuas

Här den lokala pizzabagaren som tillfrågas av spelarna om sina synpunkter och idéer för hur Alby och centrum bör utvecklas.