FramTiden

FramTiden

Syftet med FramTiden är att skapa en mötesplats mellan ungdomar, kommunledning, näringsliv och kultur. FramTiden är det naturliga steget efter fritidsgården. FramTiden kan beskrivas som ett Ungdomens hus och ett utvecklingscentrum av och för ungdomar. Verksamheten riktar sig främst till ungdomar i åldern 13-25 år.

En viktig framgångsfaktor för FramTiden är att målgruppen själva är med och utformar verksamheten, men för att ge en bild av vad Framtiden kan innehålla ges här ett antal exempel. Kunskapscentrum, graffitirum, skola/mattelärare, ungdomsmottagning, musik/teater, jobb/karriär/livserfarenhet/praktik, lokal TV, arena/konferens, socialtjänst, avslappning/relax, nattvandrarna, pyssel och knåp, drömmarnas hörna. Verksamheten genomsyras vidare av stora möjligheter till inflytande och en ekologisk profil. Med FramTiden vill laget åstadkomma en attitydförändring och bidra till en ny profil för Uddevalla.

Blå lagets egen presentation

Ta del av hur det gick till när förslaget utvecklades

Öppna presentationen i helskärmsläge för bästa upplevelsen. Presentationen tar någon minut att ladda.

SPELET OM UDDEVALLA

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Uddevalla som genomfördes den 8-9 oktober 2010.

Blå laget arbetar med sitt förslag

Förslagets upphovsmakare; Anja Praesto,Therese Johansson, Robert Carlson, Karin Malmcrona och Ramona Byrö

 

Ramona Byrö, Robert Carlsson och Therese Johansson presenterar lagets förslag

Ramona Byrö, Robert Carlsson och Therese Johansson presenterar lagets förslag

Robert Carlson, Ramona Byrö och Anja Praesto frågar folk på stan vad de tycker

Robert Carlson, Ramona Byrö och Anja Praesto frågar folk på stan vad de tycker

Här är det en lokal tjänsteman som tillfrågas om sina synpunkter

Här är det en lokal tjänsteman som tillfrågas om sina synpunkter

Omröstning nummer 1

Så här gick det till när 10 idéer blev ett förslag

Framtiden, skiss över blå lagets förslag

Framtiden, skiss över blå lagets förslag