En digital kommunikationskanal för den sköna gröna ön i väst

En digital kommunikationskanal för den sköna gröna ön i väst

Varför är förslaget viktigt och vad förväntas resultatet bli?

 • Ökad Samverkan, Påverkan och Delaktighet.
 • Ökad tillgång till anpassad info för alla.
 • Ökad sysselsättning
 • Gör det lättare att integreras i samhället
 • Resultat redovisas för en ökad medvetenhet och sammanhållning i kommunen.
 • Fungerar som marknadsföring av Orust både internt och externt
 • Lockar fler att flytta till Orust

 

Hur ska idén genomföras?

 • Kan skapas direkt
 • Utvecklas succesivt i förhållande till behov.

 

Vad innebär förslaget?

En digital mötesplats för alla skaps där du kan uppleva, lära, påverka och samverka. Portalen är en levande informationskälla där du kan:

 • O-rösta
 • Följa en Framgång-o-meter
 • Se live feeds från olika sammanhang Kommunikationsmöjligheter

 

Vem/vilka gynnas av förslaget?

 • Boende
 • Företagare
 • Besökare/Turister
 • Asylsökande
 • Människor i alla åldrar

 

En dag i framtiden när idén blivit verklighet

Virtuella Orust i verkligheten 2030.
Vi är en del av Orust som är del av oss

 

Slogan

Orust – Den sköna gröna ön i väst

SPELET OM ORUST

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Orust som genomfördes den 11-12 september 2015.

Blå laget

Upphovspersonerna bakom förslaget; Ann-Sofie Bernhardsson, Ludwig Gunnarsson, Sandeep Shubhanand och Thomas Ivarsson.

Orust idag enligt blå laget

Diagrammen visar hur laget upplever Orust idag och vilka områden Orust behöver satsa mer på framöver.

Orust i framtiden

Orust i framtiden