Ett regionalt cykelnät – navet i utvecklingen av Orust med eko-profil

Ett regionalt cykelnät – navet i utvecklingen av Orust med eko-profil

Förslaget är utvecklat av Gula laget som bestod av: Ida-Maja Hassellöv, Jessica Bergman och Kent Kihl från Svanesund, Linda Emerfält från Henån samt Åke Knutsson boende på Ellö.

 

Varför är förslaget viktigt?

 • Skapar säkra, hållbara kommunikationsmöjligheter över hela Orust
 • För att locka barnfamiljer och permanentboende samt turister
 • För att få bättre ekonomi, folkhälsa, miljö, tillgänglighet till hela Orust och angränsande orter

 

Hur ska förslaget genomföras?

Med ett vidsynt och öppet arbetssätt där alla berörda parter är involverade från planering, upphandling, projektstart och genomförande säkerställs resurseffektivitet

 

Vad går förslaget ut på?

 • En ny modell, Orustmodellen, tillämpas i en satsning på en miljövänlig infrastruktur i form av ett cykelnät runt hela ön
 • Modellen bygger på samordning av olika samhällsbehov, såsom nedgrävning av fiberkabel, avlopp, vatten, el, byggandet av bostäder osv.
 • Den främjar omställning till ett hållbart samhälle med förbättrad folkhälsa och näringslivsutveckling som resultat

 

Vem/vilka gynnas av förslaget?

 • Invånarna på Orust
 • Barn & ungdomar
 • Pendlare/inpendlare
 • Pensionärer
 • Föräldrar
 • Turister
 • Besökare
 • Näringsidkare

 

En dag i framtiden när idén blivit verklighet

Inpendlaren Andersson, bosatt i Göteborg tar sig med cykel från tågstationen i Stenungsund, där han haft cykeln med på tågets cykelvagn, till Kolhättan/Svanesund. När han trampar backen upp mot Plan- & byggkontoret i centrala Svanesund möts han av andra cykelpendlare och barn på cykel på väg till skolan.

Efter skolan ska barnen snabbt & säkert trampa vägen om actionparken i Varekil. Andersson gläder sig när han tänker på artikeln har läste på tåget, om att folkhälsan på Orust förbättrats markant de senaste åren.

En viktig förklaring tros vara det framgångsrika arbetet med Orustmodellen och den nya cykelleden. Tillgången på säkra cykelleder på ön har ökat aktivitetsnivån och minskat sjukfrånvaron enligt artikeln.

I en annan del av cykelnätet har en grupp tyska turister påbörjat sin dagstur på cykel från Slussens Pensionat till Nösunds värdshus, där de planerar att äta lunch och paddla havskajak på eftermiddagen.

De har själva bokat sin resa via den interaktiva karta som Orust kommun tillhandahåller på sin hemsida (den sida som toppar Västsvenska Turistrådets lista över mest klickade sidor). Längs vägen kommer de att besöka Orust Saluhall för lokalproducerad mat, i E-matcentrum på Orust.

Detta har blivit ett av de mest välbesökta utflyktsmålen sedan kommunen underlättade för näringsidkare att producera och sälja sina egna produkter.

 

Ett regionalt cykelnät på Orust, vad innebär det?

 • Orust bygger ett nytt cykelnät som samordnas med andra satsningar i kommunen
 • Det finns en cykelpool med elcyklar och vanliga cyklar
 • Detta främjar pendlingen mellan orterna på ön men också till angränsande kommuner
 • Främjar folkhälsan!
 • Minskar utsläppen av fossila bränslen
 • Främjar näringsliv och besök

 

Förslag slogan

 • Med Orustmodellen och vårt nya cykelnät växlar vi upp för hälsa och miljö i vardag och helg för både pendlare och turister
 • Vi trampar på för tillgänglighet och kommunikationer på vår gröna ö
 • Du kan ta dig runt ön på hjul – vad kul!
 • Orust – den gröna sköna miljÖN.

SPELET OM ORUST

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Orust som genomfördes den 11-12 september 2015.

Det regionala cykelnätet

Det regionala cykelnätet som bör anläggas

Gula laget in action

Det här ska bli en vanlig syn i framtiden

Tyska turister som paddlar havskajak är en effekt av de nya cykellederna

[jetpack-related-posts]