Vad är Future City Game?

Future City Game är ett spel för stadsutveckling. Spelet kan liknas vid en kreativ workshop, utformad som en lagtävling. Det är deltagarna med sina idéer, erfarenheter och kreativitet som står i centrum. Under två dagar tas spelarna igenom faser som idégenerering, resursprioritering, idétestning och insäljning. Idéerna som tas fram kan vara alltifrån tjänster och produkter till koncept och byggnader. Future City Games är framtaget av British Council* och spelas just nu i städer runt om i Europa.

* Future City Games är utvecklat av British Council och är en del av det internationella Creative City programmet.
British Council är Storbritanniens internationella organisation för kulturrelationer. British Council finns i 110 länder
och når ut till över 100 miljoner människor världen över.

Vilka är inblandade?

Uppdragsgivarna

Uppdragsgivare är oftast en kommun, ett bostadsbolag, en fastighetsägare eller ett regionplanekontor. Den gemensamma nämnaren är att det finns ett område som ska utvecklas. Det kan vara lokala utmaningar som behöver adresseras, outnyttjad potential som behöver upptäckas eller en ny översiktstplan eller vision som ska tas fram. Future City Game är en metod som sammanför berörda aktörer och låter dem tillsammans titta på området idag och i framtiden. Målet är att ta fram idéer och förslag som kan leda området i den önskade riktning som har pekats ut.

Några tidigare värdar för Future City Game

Spelledaren

Spelledarens roll är att vara med och planera, genomföra samt summera spelet. Uppgifterna kan ofta delas med uppdragsgivaren och eventuell samarbetspartners.

Andreas Sidkvist

Andreas Sidkvist

Spelledare Future City Game

Andreas är ackrediterad spelledare för Future City Game i Sverige och har utbildats av British Council. Han är även utbildad i projekt- och processledning hos Kaospiloterna. Andreas har varit spelledare för ett tiotal spel i Sverige och har ett stort intresse för samhällsfrågor och hållbar stadsutveckling. När han inte jobbar som process- eller projektledare så utvecklar han användarvänliga webbsidor.

Andreas fungerade mycket bra som processledare under Future City Game i Lund den 27-28 augusti 2016. Andreas har ett proffsigt bemötande och är duktig på att hantera människors olika åsikter och behov. Samarbetet fungerade mycket bra i såväl planerings- som slutförandefasen vilket är oerhört viktigt för att skapa lyckade möten/event. Jag kan varmt rekommendera Andreas som processledare.

Ulrika Dagård

Demokratiutvecklare, Lunds kommun