Introduktion till Future City Game

Vad är Future City Game?

Future City Game är ett spel för stadsutveckling. Spelet kan liknas vid en kreativ workshop, utformad som en lagtävling. Det är deltagarna med sina idéer, erfarenheter och kreativitet som står i centrum. Under två dagar tas spelarna igenom faser som idégenerering, resursprioritering, idétestning och presentation. Förslagen som tas fram kan vara alltifrån tjänster och produkter till koncept och byggnader. Future City Games är framtaget av British Council och har spelats över 200 gånger i 70 städer runtom i Europa. I Sverige har ett tiotal spel genomförts, oftast med kommuner som uppdragsgivare men även regionplanekontor och bostadsbolag har sett värdet av att involvera fler i idé- och planeringsprocessen när ett område behöver utvecklas.

Hur går det till?

Spelet pågår i två dagar. Tjugofem deltagare tävlar mot varandra i fyra lag. Fyrtio idéergenereras och av idéerna röstas fyra huvudidéer fram, och slutligen en vinnande idé. Spelet leds av utbildade och Future City Games ackrediterade spelledare.

Deltagare i Spelet om Lund skriver ner idéer.

 

Varför behövs Future City Game?

Spelet för samman beslutsfattare, medborgare och lokala aktörer så att de gemensamt kan hitta nya vägar för att möta sin stads utmaningar. Detta på ett nyskapande sätt som ger fler perspektiv och mer förankrade idéer. I Future City Game ställs behoven inom miljö, ekonomi, kultur och sociala frågor mot varandra och spelarna tvingas prioritera men också att tänka på hur en idé kan vara lösningen på flera problem.

För vem?

Spelet vänder sig till individer och aktörer som har ett intresse av att diskutera och påverka vilken riktning staden eller stadsdelen ska utvecklas åt i framtiden. Arrangörer kan t.ex. vara kommuner, organisationer, företag/företagarföreningar och intresseföreningar. Spelare kan vara beslutsfattare, engagerade medborgare och lokala aktörer.

När passar det att spela FCG?

Spelet passar speciellt bra i områden i förändring. Platser där lokala och globala utmaningar kräver nya möten och nya idéer. Där det finns medborgare och aktörer som är intresserade av att stödja en förändring.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta den svenska spelledaren.

Andreas Sidkvist, 070 756 63 03, andreas@futurecitygame.se