Spelet om Uddevalla

Spelet om Uddevalla

Spelet om Uddevalla

Den 8-9 oktober 2010 genomfördes Spelet om Uddevalla , vision 2040. Syftet var att ge en grupp medborgare möjlighet att svara på frågan hur Uddevalla ska utvecklas till år 2040.

Uddevalla kommun arbetade med att ta fram en ny vision för kommunen och en viktig del i detta arbete var att samla in idéer och förslag från medborgare. Speldeltagarnas idéer presenterades sedan för kommunstyrelsen som därmed kunde inspireras av idéerna i sitt arbete med vision 2040.

Här kan du ta del av alla förslag, en omfattande presentation i Prezi av hela processen, bilder, filmklipp, deltagarnas kommentarer och en pdf med summeringen från spelet.

DE FEM VINNANDE FÖRSLAGEN

PROCESSEN

Ta del av hur processen gick till när 25 Uddevallabor tog fram fem förslag och ett 50-tal idéer för hur Uddevalla ska utvecklas till 2040.  Presentationen utgår från det vinnande förslaget Den sköna gröna staden.

Öppna presentationen i helskärmsläge för bästa upplevelsen. Presentationen tar någon minut att ladda.

SPELET PÅ 80 BILDER

FOKUSOMRÅDE FÖR SPELET

[jetpack-related-posts]

FAKTA OM SPELET

PLATS
Rådhuset, Uddevalla
DATUM
8-9 okt 2010
VÄRD
Uddevalla kommun
SYFTE
Ge medborgare möjlighet att påverka kommunens nya vision
SPELARE
24 personer boende i Uddevalla kommun
SPELLEDARE
Andreas Sidkvist
EXPERTER
Kommunens tjänstepersoner
FOKUSOMRÅDE
Ljungskile, Bokenäset, Lane Ryr, Dalaberg och Hovhult

Spelet om Uddevalla i samarbete med

ORD FRÅN DELTAGARE

Väldigt bra spelledare, väldigt intressanta och inspirereande talare första dagen. Vore intressant att på spendera mer tid med andra deltagare- socialt avslut.

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Superarrangemang och enormt engagemang. Mer sån´t här!

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Väl använd tid. För ovanlighetens skull lite ”dö-tid”. Intressant erfarenhet.

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Väldigt kul och hoppas verkligen att våra politiker tar till sig mycket och att mer medborgarinflytande lyfts.

Deltagare

Spelet om Uddevalla

En spelledare /lag hade underlättat att komma igång med visionerande dag 1. Dag 2 skulle vart läääääängre 🙂

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Jättebra att det var sånt stort engagemang från kommunen = många närvarande. Mycket bra presentationer från medborgarna dag 1. Engagerade och trevliga experter.

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Bra arrangemang och en stor fördel att det var en introduktionskväll. Man hann tänka och ta kontakt inom laget.

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Det var roligt att få dela med sig av sina tankar till olika människor.

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Stora frågor kräver lång tid för att bli seriöst.

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Det är bra att få delta i sådana här projekt

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Kort tid att göra presentationen. Varför kan inte alla lag få presentera idéerna 5 minuter för politikerna?

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Ett jättebra initiativ, men det ska ske oftare och ha en bra uppföljning.

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Hade varit trevligt med en fortsättning för att kunna utveckla ännu fler idéer.

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Om våra synpunkter och förslag tas till vara på ett bra sätt – det vet vi ju inte än… Men kul var det!!

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Spelet om Alby

Spelet om Alby

Helgen den 6-7 februari 2010 genomfördes Spelet om Alby. Sammanlagt deltog 32 personer i spelet antingen som spelare, observatörer, experter eller bevakare. Som spelare deltog 15 medborgare boende eller verksamma i Alby. Botkyrka kommun höll på att ta fram en ny stadsbyggnadsidé för området och en del av detta arbete var att samla in medborgarnas åsikter, tankar och idéer. Syftet med Spelet om Alby var att ta fram idéer och förslag som skulle möta Albys utmaningar idag och ta tillvara på de möjligheter som finns i framtiden. Deltagarna ombads att tänka sig Alby 2020.

Här kan du ta del av förslagen som presenterades, bilder samt summeringen från spelet.

BILDSUMMERING

11 bilder från Spelet om Alby

DE TRE VINNANDE FÖRSLAGEN

SPELET PÅ 60 BILDER

FOKUSOMRÅDE FÖR SPELET


[jetpack-related-posts]

FAKTA OM SPELET

PLATS
Loftet, Subtopia, Alby
DATUM
6-7 feb 2010
VÄRDAR
Subtopia, Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen
SYFTE
Ge medborgare möjlighet att påverka kommunens nya stadsbyggnadsidé
FOKUSOMRÅDE
Alby
Resultat
Tre förslag, 30 idéer och ökat engangemang för Alby bland de medverkande
SPELARE
15 personer boende i Alby
EXPERTER
Tjänstepersoner från kommunen, Subtopia samt Botkyrkabyggen
SPELLEDARE
Andreas Sidkvist

Spelet om Alby i samarbete med

DE 10 STEGEN
Spelet om Farsta Strand

Spelet om Farsta Strand

Spelet om Farsta Strand

Helgen den 28-29 november 2009 genomfördes Spelet om Farsta Strand. Sammanlagt deltog 24 personer i spelet antingen som spelare, observatörer, experter eller rapportörer. Som spelare deltog 16 hyresgäster boende hos Familjebostäder i Farsta Strand.

 

Syftet med spelet var att ta fram idéer och förslag på projekt att genomföra som skulle gynna de boende i Familjebostäders hus på Brunskogsbacken, Nordmarksvägen och Ullerudsbacken. I detta område finns ca 1200 hushåll. Den lokala föreningen HUT i Farsta Strand hade även avsatt 20 000 kr till de vinnande förslagen. (HUT står för Hållbar Utveckling Tillsammans). I summering som du kan ladda ner presenteras de 4 vinnande förslagen samt de 40 idéer som ledde fram till dem.

PRESENTATION AV MILJÖVÄRDEN YLVA BERRY

SPELET PÅ 50 BILDER

FOKUSOMRÅDE FÖR SPELET

FAKTA OM SPELET

PLATS
Magelungsskolan, Farsta Strand
DATUM
28-29 nov 2009
VÄRD
Hyresgästföreningen
SYFTE
Få fram förslag på projekt att genomföra i bostadsområdet
SPELARE
16 hyresgäster från området
SPELLEDARE
Andreas Sidkvist
SAKKUNNIGA
Anställda från Familjebostäder
FOKUSOMRÅDE
Brunskogsbacken, Nordmarksvägen och Ullerudsbacken

Spelet om Farsta Strand i samarbete med

Spelet om Orminge

Spelet om Orminge

Spelet om Orminge

Precis som många andra lokala centrum som riktar sig till boende i närområdet så har Orminge Centrum fått konkurrens om besökarna i takt med att större gallerior har byggts i närheten. Detta har gjort att Boo folkets hus och andra lokala aktörer befarar att Orminge centrum har hamnat i bakvattnet och i en nedåtgående spiral med färre besökare, mindre intäkter, sämre service, ökad otrygghet osv. Nacka kommun bestämde sig därför för att samarbeta med Boo Folkets hus och att använda sig av Future City Game som ett verktyg för att få fram nya idéer för att skapa en positiv utveckling i området.
Detta gjorde man genom att bjuda in engagerade medborgare som tillsammans med lokala aktörer såsom Svenska kyrkan, Hyresgästföreningen, Atrium Ljungberg med flera fick möjlighet att träffas och utveckla idéer tillsammans under två dagar.
Ladda ner summeringen och ta del av de förslag och idéer som kom fram!

FOKUSOMRÅDE FÖR SPELET

SPELET PÅ 150 BILDER

FAKTA OM SPELET

PLATS
Boo Folkes hus, Orminge
DATUM
5-6 dec 2008
VÄRD
Nacka kommun
PARTNERS
Boo folkets hus
SYFTE
Få fram förslag som kan utveckla Orminge
SPELARE
21 boende eller verksamma i området
SPELLEDARE
Andreas Sidkvist och Anniken Sand
FOKUSOMRÅDE
Orminge

Spelet om Orminge i samarbete med

ORD FRÅN DELTAGARE

Nytt och roligt sätt att lära känna nya människor och utveckla ideér.

Maria Wrigdal Virdholt

föräldraledig, Spelet om Orminge

Jag tror verkligen på att det vinnande förslaget har den potens som Orminge så väl skulle behöva

Dennis Gråfors

fd Brandman, Spelet om Orminge

Det var både oväntat lätt och svårt att sammanföra människor med vitt olika ingångsvinklar för att utveckla EN idé till ett framtida centrum.

Ingrid Unsöld

Designer, Spelet om Orminge

Mina förväntningar var att få lära sig något nytt och spännande och det gjorde jag till fullo. 😉

Niklas Frank

Eventtekniker, Spelet om Orminge

I mycket kände jag mig hemma då vi inom min organisation arbetar på ungefär lika sätt vid utbildningar och konferenser fast med arbetsredskap. Spelet i sig var givande då spelarna var från blandade grupper med olika erfarenheter. Många kreativa idéer kom fram och jag hoppas att kommunen tar till sig det och införlivar en del.

Ann-Marie Palmér Gråfors

Verk utv. Hyresgästf., Spelet om Orminge

Ett följdriktigt och strategiskt sätt att plocka fram nya och gamla idéer och sammanföra dem i ett gemensamt sammanhang. Många goda idéer kom fram. Flera av dem har jag fastnat för och kommer att ha med i mitt fortsatta arbete inom lokalpolitiken.

Johan Kjellman

Lokalpolitiker, Spelet om Orminge