Spelet om Lund

Spelet om Lund

Spelet om Lund

Spelet om Lund som genomfördes den 27-28 augusti 2016. Syftet med spelet var att i ett tidigt skede fånga upp viktiga frågeställningar, synpunkter och förslag från Lunds medborgare om kommunens framtida utveckling inför arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Målet var även att skapa delaktighet, intresse, engagemang och bidra till ökat samarbete mellan engagerade medborgare och kommunens tjänstepersoner och politiker.

Den övergripande frågan under spelet var, vad är det som gör Lund till en fantastisk plats att bo och verka på, en solig dag om 20 år? Förslagen och idéerna som togs fram under spelet kommer bli en del av underlaget till den nya översiktsplan för Lunds kommun som håller på att arbetas fram.

Deltog som spelare gjorde ett 30-tal engagerade medborgare som delades upp i fem lag som tävlade om att ta fram det bästa förslaget enligt ett antal idékriterier för kreativa städer. Förutom spelarna deltog ett 10-tal tjänstepersoner som sakkunniga och ett par politiker deltog som observatörer.

Summeringen innehåller en kortfattad beskrivning av processen, de fem förslag som arbetades fram, de 50-tal idéer som låg till grund för förslagen, en visuell överblick av de globala och lokala utmaningar som låg till grund för idéerna, länkar till bilder och filmklipp från spelet, schemat och en deltagarlista.

Spelet om Lund som genomfördes den 27-28 augusti 2016. Syftet med spelet var att i ett tidigt skede fånga upp viktiga frågeställningar, synpunkter och förslag från Lunds medborgare om kommunens framtida utveckling inför arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Målet var även att skapa delaktighet, intresse, engagemang och bidra till ökat samarbete mellan engagerade medborgare och kommunens tjänstepersoner och politiker.

Den övergripande frågan under spelet var, vad är det som gör Lund till en fantastisk plats att bo och verka på, en solig dag om 20 år? Förslagen och idéerna som togs fram under spelet kommer bli en del av underlaget till den nya översiktsplan för Lunds kommun som håller på att arbetas fram.

Deltog som spelare gjorde ett 30-tal engagerade medborgare som delades upp i fem lag som tävlade om att ta fram det bästa förslaget enligt ett antal idékriterier för kreativa städer. Förutom spelarna deltog ett 10-tal tjänstepersoner som sakkunniga och ett par politiker deltog som observatörer.

Summeringen innehåller en kortfattad beskrivning av processen, de fem förslag som arbetades fram, de 50-tal idéer som låg till grund för förslagen, en visuell överblick av de globala och lokala utmaningar som låg till grund för idéerna, länkar till bilder och filmklipp från spelet, schemat och en deltagarlista.

FOKUSOMRÅDE FÖR SPELET

SE ETT VIDEOKLIPP FRÅN SPELET

SPELET PÅ 85 BILDER

FAKTA OM SPELET

PLATS
Kristallen, Lunds kommunhus
DATUM
27-28 aug 2016
VÄRD
Lunds kommun
SYFTE
Ge medborgare möjlighet att påverka kommunens nya översiktsplan
SPELARE
30 personer boende i Lunds kommun
SPELLEDARE
Andreas Sidkvist, Ulrika Dalgård
EXPERTER
10 tjänstepersoner från kommunen
FOKUSOMRÅDE
Lunds kommun

Spelet om Lund i samarbete med

SAGT OM SPELET

Jag gillade att det var klart och tydligt vad det skulle leda fram till och tidshållningen.

Daniel Zoric

Student, Spelet om Lund

Politiker och tjänstemän som lyssnar istället för tvärtom.

Christina Zoric Persson

Spelare, Spelet om Lund

Det jag framförallt tycker var bra är att vi lyckades få fram ett tävlingsförslag, som vi kan vara nöjda med.

Bosse Håkansson

Pensionär, Spelet om Lund

Lagom antal gruppdeltagare och grupper för att skapa dynamik och tävlingskänsla.

Sara Liedholm

Spelare, Spelet om Lund

Tillgången till sakkunniga var oerhört bra och konstruktivt. Även spelledaren Andreas och Ulrika ställde bra frågor som förde processen framåt.

Susanne Streer

Egen företagare, Spelet om Lund

Spelet om Orust

Spelet om Orust

Spelet om Orust

Spelet om Orust genomfördes den 11-12 september 2015. Syftet var att engagera medborgare i Orust kommun att tänka nytt och komma med idéer och förslag på vad som gör Orust kommun till en fantastisk plats att bo och verka på om 15 år.

Förslagen och idéerna kommer bli en del av underlaget till den uppdaterade vision för Orust kommun som håller på att arbetas fram. Ansvaret för arbetet med den nya visionen ligger hos kommunens visionsgrupp som består av representanter från samtliga politiska partier i Orust kommun.

Här kan du ta del av vinnande förslag, idéer, bilder, filmklipp och summeringen från spelet.

DE FEM VINNANDE FÖRSLAGEN

100 BILDER FRÅN SPELET

SE KORT VIDEO FRÅN SPELET

FOKUSOMRÅDE FÖR SPELET

FAKTA OM SPELET

PLATS
Orust kommunhus, Henån
DATUM
11-12 sep 2015
VÄRD
Orust kommun
SYFTE
Ge underlag till ny vision för kommunen
SPELARE
22 personer boende i Orust kommun
SPELLEDARE
Andreas Sidkvist
SAKKUNNIGA
Kommunens tjänstepersoner
FOKUSOMRÅDE
Orust kommun

Spelet om Orust i samarbete med

ORD FRÅN DELTAGARE

Kul att få vara med och förhoppningsvis bidra till ett hållbart förslag för att utveckla Orust.

Ulla Hagman

Fritidsledare

Det jag gillade med spelet är att det gör det möjligt för medborgare att delta i arbetet med att göra Orust bättre. Det väcker engagemang.

Ludwig Gunnarsson

Student

Det bästa med Future City Game var att få ta del av de andras kreativa idéer och att få stanna upp och reflektera över kommande utmaningar.

Lena Kjellman

Föreningsaktiv Flatön

Tre saker som var bra med spelet var att det var fokus på samarbete och gruppdiskussioner samt den tydliga vägledningen.

Sandeep Shubhanand

Boende Svanesund

Spelet om Gustavsberg

Spelet om Gustavsberg

Spelet om Gustavsberg

Spelet om Gustavsberg genomfördes den 4-5 maj 2013. Syftet var att engagera medborgare i Värmdö kommun att tänka nytt och komma med idéer och förslag på hur Gustavsbergs centrum och idrottsparken kan bli mer attraktivt. Förslagen kommer bli en del av underlaget i det detaljplanearbete för Gustavsbergs centrum som startar till hösten samt till detaljplanearbetet för idrottsparken som fortsätter till hösten.

Fler medborgare kommer också att få möjlighet att tycka till om förslagen via nätet. Deltog som spelare gjorde ett 20-tal boende i Värmdö samt en handfull studenter inriktade på hållbar stadsutveckling. Förutom spelarna deltog ett tiotal personer som experter, inspiratörer och observatörer. Experterna var tjänstepersoner från kommunen, inspiratörerna var lokala profiler och observatörerna var inbjudna lokalpolitiker som också fick rösta på förslagen.

Ladda ner summeringen och ta del av en kortfattad beskrivning av processen, de fyra förslag som arbetades fram, de 50-tal idéer som låg till grund för förslagen, länkar, samt en deltagarlista.

FOKUSOMRÅDE FÖR SPELET

SPELET PÅ 20 BILDER

FAKTA OM SPELET

PLATS
Värmdö kommunhus
DATUM
4-5 maj, 2013
VÄRD
Värmdö kommun
SYFTE
Engagera medborgare att komma med idéer och förslag för att göra fokusområdet mer attraktivt
SPELARE
22 boende och studenter
SPELLEDARE
Andreas Sidkvist
SAKKUNNIGA
Tjänstepersoner från kommunen
FOKUSOMRÅDE
Gustavsbergs centrum och idrottsparken

Spelet om Gustavsberg i samarbete med

SAGT OM SPELET

Tydlig process med inslag av flera olika kreativa moment. Högt tempo = bra!

Carolina Sölvelid

Spelet om Gustavsberg

Ett bra tempo som driver fram lagens utveckling.

Lennart Qvarfordt

Spelet om Gustavsberg

Det som var bra med spelet var samspelet med andra medborgare, möjligheten att träffa chefer och politiker och känslan av att få vara med och påverka.

Anna Karlsson

Spelet om Gustavsberg

Man fick en bra förståelse för hur projektplanering, ekonomi och idégenerering fungerar.

Christina Unger Lithner

Spelet om Gustavsberg

Spelet om Västerhaninge

Spelet om Västerhaninge

Spelet om Västerhaninge

Den 11 februari 2012 genomfördes Spelet om Västerhaninge på uppdrag av Haninge kommun och Västerhaningeberedningen.

Det övergripande syftet med spelet var att låta medborgare ta fram idéer för hur Västerhaninge ska utvecklas i framtiden. Idéerna kommer att bli en del av politikernas beslutsunderlag när de tar fram nya styrdokument för Västerhaninges framtid.Målgruppen för spelet var lokala aktörer i form av medborgare och politiker.

Ett förspel genomfördes den 7 februari 2012 med syfte att förbereda deltagarna.

FOKUSOMRÅDE FÖR SPELET

PRESENTATION AV OMRÅDESUTVECKLARE HANS LINDBERG

SPELET PÅ 50 BILDER

FAKTA OM SPELET

PLATS
Ribbyskolan, Västerhaninge
DATUM
11 feb 2012
VÄRD
Haninge kommun
SYFTE
Ta fram idéer för hur Västerhaninge ska utvecklas
SPELARE
20 personer boende i området
SPELLEDARE
Andreas Sidkvist
SAKKUNNIGA
Lokala politiker
FOKUSOMRÅDE
Centrala Västerhaninge

Spelet om Västerhaninge i samarbete med

SAGT OM SPELET

Det kändes nytt och spännande

Christina Twerin

Spelare, Spelet om Västerhaninge

Spelets hjälpmedel var åskådliga

Spelare

Spelet om Västerhaninge

Det som var bra var enkelheten, strukturen och att få ta del av andras idéer och erfarenhet

Spelare

Spelet om Västerhaninge

Spelet om Södertälje

Spelet om Södertälje

Spelet om Södertälje

Måndagen och tisdagen den 5-6 december 2011 genomfördes Spelet om Södertälje. Sammanlagt deltog 30 personer i spelet antingen som spelare, observatörer, experter eller rapportörer. Som spelare deltog 20 företagare, unga eller anställda inom den kreativa näringen.

Mål för workshopen var att väcka diskussion om den kreativa/kulturella sektorn och dess potential i att stödja unga människors väg till utbildning och sysselsättning. Att skapa konkreta idéer för att motverka ungdomsarbetslösheten genom att komma på hur man kan använda sig av dolda arbetstillfällen inom den kreativa och kulturella sektorn. Samt att bygga nya nätverk kring ungdomsfrågor i Södertälje kommun.

Ladda ner summeringen för att ta del av förslagen och idéerna som kom upp. OBS! Summeringen är på engelska.

FOKUSOMRÅDE FÖR SPELET

EN VIDEO FÖR ETT AV FÖRSLAGEN

SPELET PÅ 60 BILDER

FAKTA OM SPELET

PLATS
Hagabergs folkhögskola
DATUM
5-6 dec 2011
VÄRD
Södertälje kommun
SYFTE
Få fram förslag på hur fler arbeten kan skapas för unga inom den kreativa näringen
SPELARE
20 unga, företagare eller anställda inom kreativa näringen
SPELLEDARE
Andreas Sidkvist
SAKKUNNIGA
Tjänstepersoner från kommunen och British Council
FOKUSOMRÅDE
Södertälje

Spelet om Södertälje i samarbete med

SAGT OM SPELET

Samarbetet med människor av olika bakgrund och erfarenheter bidrar till spännande idéer och samtal. Det strama uppstyrda upplägget ger inte tid ”att sväva ut”. Draknäste momentet var ett bra test.

Kvinnlig spelare

Spelet om Södertälje

Vi fick fram innovativa och konkreta förslag till utveckling/utvecklingsområden/åtgärder.

Silva Gunduz

Spelare, Spelet om Södertälje

Tydliga ramar som sätter fart på kreativiteten

Maria B

Spelare, Spelet om Södertälje

Jag tycker spelet höll god kvaltet p g a dess strikta ramar som inte tillät att man tappade fokus.

God service, trevliga människor, miljö fika och mat som bidrog till en gemytlig stämning och kreativ process.

Elisabet Jonsved

Spelare, Spelet om Södertälje

Metodens hjälpmedel och struktur främjar ett framåtskridande arbete i gruppen. Tidspressen har den positiva inverkan att gruppmedlemmar självcencurerar alltför långa utläggningar i syfte att framstå som kloka, initierade och ge status vilket kan vara fallet vid viss medborgarinvolvering såsom utfrågningar av kommunala tjänstemän och politiker. Här uppstår en målinriktad teamkänsla där alla jobbar under tidspress för att finna gemensamma lösningar.

Jan Bergman

Spelare, Spelet om Södertälje

Spelet om Jordbro

Spelet om Jordbro

Spelet om Jordbro

Den 25 februari 2011 genomfördes Spelet om Jordbro i samarbete med Regionplanekontoret, Kommunstyrelseförvaltningen Haninge kommun och British Council. Det övergripande syftet med spelet var att testa hur metoden kan fungera som ett verktyg för hållbar stadsutveckling och sektorsövergripande samverkan. Ett förspel genomfördes den 16 februari med syfte att förbereda deltagarna.

Målgruppen för spelet var lokala aktörer i form av politiker/tjänstemän, fastighetsägare, föreningsaktiva och kreativa personer utifrån.

PRESENTATION AV HANS LINDBERG, HANINGE KOMMUN

PRESENTATION AV MICHAEL ERMAN, REGIONPLANEKONTORET

SPELET PÅ 50 BILDER

FOKUSOMRÅDE FÖR SPELET

Jordbro pendeltågstation

FAKTA OM SPELET

PLATS
S:a Jordbrovägen 171
DATUM
25 feb 2011
VÄRDAR
Regionplanekontoret Sthlm, Haninge kommun
SYFTE
Utforska möjligheter i samband med upprustning och grön omställning
SPELARE
23 personer boende eller verksamma i området 
SPELLEDARE
Andreas Sidkvist
SAKKUNNIGA
10-tal fastighetsägare, tjänstepersoner och politiker
FOKUSOMRÅDE
Jordbro

Spelet om Jordbro i samarbete med

Regionplanekontoret

Jag är väldigt positiv till spelet som metod för att diskutera dom här frågorna, jag är intresserad av att arbeta med det här

Deltagare

Spelet om Jordbro

Det var kreativt men vi skulle behövt mer tid ‐ 2 dagar

Deltagare

Spelet om Jordbro

Målen som beskrevs inledningsvis uppnåddes

Deltagare

Spelet om Jordbro