Spelet om Lund

Spelet om Lund

Spelet om Lund

Spelet om Lund som genomfördes den 27-28 augusti 2016. Syftet med spelet var att i ett tidigt skede fånga upp viktiga frågeställningar, synpunkter och förslag från Lunds medborgare om kommunens framtida utveckling inför arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Målet var även att skapa delaktighet, intresse, engagemang och bidra till ökat samarbete mellan engagerade medborgare och kommunens tjänstepersoner och politiker.

Den övergripande frågan under spelet var, vad är det som gör Lund till en fantastisk plats att bo och verka på, en solig dag om 20 år? Förslagen och idéerna som togs fram under spelet kommer bli en del av underlaget till den nya översiktsplan för Lunds kommun som håller på att arbetas fram.

Deltog som spelare gjorde ett 30-tal engagerade medborgare som delades upp i fem lag som tävlade om att ta fram det bästa förslaget enligt ett antal idékriterier för kreativa städer. Förutom spelarna deltog ett 10-tal tjänstepersoner som sakkunniga och ett par politiker deltog som observatörer.

Summeringen innehåller en kortfattad beskrivning av processen, de fem förslag som arbetades fram, de 50-tal idéer som låg till grund för förslagen, en visuell överblick av de globala och lokala utmaningar som låg till grund för idéerna, länkar till bilder och filmklipp från spelet, schemat och en deltagarlista.

Spelet om Lund som genomfördes den 27-28 augusti 2016. Syftet med spelet var att i ett tidigt skede fånga upp viktiga frågeställningar, synpunkter och förslag från Lunds medborgare om kommunens framtida utveckling inför arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Målet var även att skapa delaktighet, intresse, engagemang och bidra till ökat samarbete mellan engagerade medborgare och kommunens tjänstepersoner och politiker.

Den övergripande frågan under spelet var, vad är det som gör Lund till en fantastisk plats att bo och verka på, en solig dag om 20 år? Förslagen och idéerna som togs fram under spelet kommer bli en del av underlaget till den nya översiktsplan för Lunds kommun som håller på att arbetas fram.

Deltog som spelare gjorde ett 30-tal engagerade medborgare som delades upp i fem lag som tävlade om att ta fram det bästa förslaget enligt ett antal idékriterier för kreativa städer. Förutom spelarna deltog ett 10-tal tjänstepersoner som sakkunniga och ett par politiker deltog som observatörer.

Summeringen innehåller en kortfattad beskrivning av processen, de fem förslag som arbetades fram, de 50-tal idéer som låg till grund för förslagen, en visuell överblick av de globala och lokala utmaningar som låg till grund för idéerna, länkar till bilder och filmklipp från spelet, schemat och en deltagarlista.

FOKUSOMRÅDE FÖR SPELET

SE ETT VIDEOKLIPP FRÅN SPELET

SPELET PÅ 85 BILDER

FAKTA OM SPELET

PLATS
Kristallen, Lunds kommunhus
DATUM
27-28 aug 2016
VÄRD
Lunds kommun
SYFTE
Ge medborgare möjlighet att påverka kommunens nya översiktsplan
SPELARE
30 personer boende i Lunds kommun
SPELLEDARE
Andreas Sidkvist, Ulrika Dalgård
EXPERTER
10 tjänstepersoner från kommunen
FOKUSOMRÅDE
Lunds kommun

Spelet om Lund i samarbete med

SAGT OM SPELET

Jag gillade att det var klart och tydligt vad det skulle leda fram till och tidshållningen.

Daniel Zoric

Student, Spelet om Lund

Politiker och tjänstemän som lyssnar istället för tvärtom.

Christina Zoric Persson

Spelare, Spelet om Lund

Det jag framförallt tycker var bra är att vi lyckades få fram ett tävlingsförslag, som vi kan vara nöjda med.

Bosse Håkansson

Pensionär, Spelet om Lund

Lagom antal gruppdeltagare och grupper för att skapa dynamik och tävlingskänsla.

Sara Liedholm

Spelare, Spelet om Lund

Tillgången till sakkunniga var oerhört bra och konstruktivt. Även spelledaren Andreas och Ulrika ställde bra frågor som förde processen framåt.

Susanne Streer

Egen företagare, Spelet om Lund

Orust webb-TV, bli ö-känd

Orust webb-TV, bli ö-känd

Varför är förslaget viktigt och relevant?

 • Skapar en positiv vi-känsla på Orust
 • Skapar delaktighet att få berätta sina egna och lyssna på andra lokala historier ! En viktig kanal för samhälls-, förenings- och företagsinformation
 • Knyter ihop Orusts olika delar, skapar en helhet
 • Sprider idéer och engagemang

 

Hur ska idén genomföras?

 • En politiskt tillsatt styrgrupp
 • En ansvarig webbredaktör
 • En ideell förening som samlar eldsjälar
 • Finansieras till största del av kommunala medel

 

Vad ska Orust webb-TV innehålla?

 • Aktuell information
  • Anpassad efter intresse och behov
 • Kommuninformation
  • Informera om detaljplaner och samhällsplanering
  • Öka delaktigheten i demokratifrågor
  • Få aktuell och viktig vägledning info vid t.ex. olyckor och evenemang
  • Visning av bostäder och lägenheter mm
 • Referat från sportevenemang

 

Vem/vilka gynnas av förslaget?

 • Kommuninvånarna
 • Politikerna
 • Turisterna
 • Näringsidkarna
 • De flesta!

 

En solig dag 2025 visas detta på Orust webb-TV

 • Aktuell info från räddningstjänsten
 • Barnens skolarbeten
 • Eventförslag på kvällsaktiviteter

 

Slogan

Orust webb-TV
av medborgare, för medborgare
Bli ö-känd!

SPELET OM ORUST

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Orust som genomfördes den 11-12 september 2015.

Gröna laget

Upphovspersonerna bakom förslaget; Jan-Erik Fernlöv, Kaj Willermark, Rani Hassellöv och Ulla Hagman

Orust idag enligt gröna laget

Orust i framtiden utifrån de fyra perspektiven enligt gröna laget.

Gröna laget prioriterar bland sina idéer

Gröna laget prioriterar bland sina idéer

Att ha lokala invånare som reportrar skulle öka delaktigheten och känslan för området

Att ha lokala invånare som reportrar skulle öka delaktigheten och känslan för området

Orust den aktiva ön året runt

Orust den aktiva ön året runt

Varför är förslaget viktigt och relevant?

 • Orust har en unik natur/miljö och möjlighet till aktiviteter som idag inte nyttjas till fullo och inte är tillräckligt känt bland besökare såväl som bland boende.
 • Boende på Orust har en dålig folkhälsa -hög andel barn och vuxna med övervikt och fetma
 • Vi har en åldrande befolkning och ett flyttmönster där yngre lämnar Orust och äldre 35-65 år flyttar in

Vad går förslaget ut på?

 • Att fler ska BO, BESÖKA OCH VERKA på Orust
 • Locka en yngre målgrupp (barnfamiljer) samt företag till Orust
 • Höja livskvaliteten

 

Hur ska idén genomföras?

 • Knyta ihop, utveckla och marknadsföra områden och möjlighet till aktivitet, rörelse och upplevelser på Orust.
 • Ta tillvara lokala aktörers kompetens och uppmuntra till samverkan
 • Marknadsföra Orust via Orust-appen

 

Vem/vilka gynnas av förslaget?

 • Barnfamiljer
 • Företagare som tillhandahåller tjänster eller produkter för en aktiv livsstil
 • Kommunen som får minskade kostnader när hälsan hos invånarna förbättras

 

SÅ HÄR KAN DET GÅ TILL

Vandring

 • Kuststigen – 4 mil över Orust
 • Pilgrimsleden – 8 mil
 • Kulturstigen 4 km bitvis handikappsanpassat
 • Nya vandringar -Förbind och märk upp fornlämningarna (Eu bidrag?) å leder i skolan både som motion och utbildning i historia
 • Starta och marknadsför vandringar och löp-lopp så som Orust Tvärs
 • ”Pilgrimsloppet” ett ultralopp från kyrka till kyrka
 • Se över skyltarna…

 

Kulturhistoriska miljöer

 • Ta ett grepp om Orust -Beskriv och marknadsför olika delar av Orust
 • Storehamn med gamla fiskesamhällen, berg och hav .
  • Bas: Hällevik Yacht Club som företagcentrum/aktivitetsplats.
 • Kultehamn – en bild av Orust på 1800 talet

 

Havet

 • Hyr kajak, båt, jetski
 • Fiske, sälsafari, musselsafari
 • Skapa Snorklingsleder i samarbete med dykarskolan iSvanesund
 • Orust Runt i kajak övernattning på Vallerön
 • Utveckla badplatser, t ex Hälleviksstrand nu när färjan flyttats
 • Simlopp runt Lyr eller från ”ö till ö” Future City Game Orust i samarbete med

 

Event/rörelse/äventyr

 • Öppna varv
 • Öppna gårdar –djur, mat, produkter
 • Öppna föreningar – engagera ungdomar
 • Skapa äventyrsområde, aktivitetslada
 • Utegym
 • Bygg fler cykelbanor
 • Befintliga cykellopp – Orust runt, Svanesund tredagars

 

Kultur/musik

 • Slussen
 • Nösunds Värdshus
 • Konstrundan och utställningar
 • Kajutan
 • Kör och teater
 • Dans
 • Sceniskt projekt (”Spelet om Orust”)
 • Aktivitet och Replokal

 

Intressant och lockande natur/naturfenomen

 • Aktiv parkförvaltning
 • Inventera och tillgängliggöra
 • Marknadsföra unik natur, djurliv och flora

 

Boende och matställen

 • Vandrarhem, hotell, stugor, B&B, camping, restauranger och caféer
 • Fler möjligheter att hyra och bygga för åretruntboendeFuture City Game Orust i samarbete med

Orust-appen

Via en enkel överskådlig app skall man kunna nå:

 • Aktiviteter
 • Natur
 • Event
 • Kultur
 • Föreningar
 • Boende
 • Mat

Ingångar bör även finnas på andra hemsidor

 

Det aktiva Orust finns redan men det kan bli ännu bättre

Två exempel – Sara Olsson, proffscyklist från Henån satsar på OS, Jonna Borgström kom nyligen tvåa i Europatouren i Jetski. Hon kör för Orust Jetskiklubb

 

Slogan

Bo, besök och verka på Orust – den aktiva ön året runt

SPELET OM ORUST

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Orust som genomfördes den 11-12 september 2015.

Delar av röda laget

Förslagets upphovsmakare; Elisabeth Hedenbergh, Dennis Svensson, Helena Borgström och Oliver Syrén

Kuststigen, fotograf Anneli Fredriksson

Kuststigen, fotograf Anneli Fredriksson

Klippor, fotograf Anneli Fredriksson

Klippor, fotograf Anneli Fredriksson

Krabbfiske, fotograf Anneli Fredriksson

Krabbfiske, fotograf Anneli Fredriksson

Cykelplan, fotograf Anneli Fredriksson

Cykelplan, fotograf Anneli Fredriksson

Orustappen

Orustappen en viktig del av förslaget

Sara Olsson, cyklist, foto privat

Sara Olsson, proffscyklist från Henån

Jonna Borgström kör Jetski för Orust Jetskiklubb

Jonna Borgström kör Jetski för Orust Jetskiklubb

En digital kommunikationskanal för den sköna gröna ön i väst

En digital kommunikationskanal för den sköna gröna ön i väst

Varför är förslaget viktigt och vad förväntas resultatet bli?

 • Ökad Samverkan, Påverkan och Delaktighet.
 • Ökad tillgång till anpassad info för alla.
 • Ökad sysselsättning
 • Gör det lättare att integreras i samhället
 • Resultat redovisas för en ökad medvetenhet och sammanhållning i kommunen.
 • Fungerar som marknadsföring av Orust både internt och externt
 • Lockar fler att flytta till Orust

 

Hur ska idén genomföras?

 • Kan skapas direkt
 • Utvecklas succesivt i förhållande till behov.

 

Vad innebär förslaget?

En digital mötesplats för alla skaps där du kan uppleva, lära, påverka och samverka. Portalen är en levande informationskälla där du kan:

 • O-rösta
 • Följa en Framgång-o-meter
 • Se live feeds från olika sammanhang Kommunikationsmöjligheter

 

Vem/vilka gynnas av förslaget?

 • Boende
 • Företagare
 • Besökare/Turister
 • Asylsökande
 • Människor i alla åldrar

 

En dag i framtiden när idén blivit verklighet

Virtuella Orust i verkligheten 2030.
Vi är en del av Orust som är del av oss

 

Slogan

Orust – Den sköna gröna ön i väst

SPELET OM ORUST

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Orust som genomfördes den 11-12 september 2015.

Blå laget

Upphovspersonerna bakom förslaget; Ann-Sofie Bernhardsson, Ludwig Gunnarsson, Sandeep Shubhanand och Thomas Ivarsson.

Orust idag enligt blå laget

Diagrammen visar hur laget upplever Orust idag och vilka områden Orust behöver satsa mer på framöver.

Orust i framtiden

Orust i framtiden

Kraftsamling – gör Orust till en modellkommun i lokal demokrati

Kraftsamling – gör Orust till en modellkommun i lokal demokrati

Varför är förslaget viktigt och relevant?

 • Nya utmaningar kräver nya verktyg
 • Vi behöver lyfta kommunen
 • Medborgarnas förtroende för politiken är lågt = högst andel blankröster i landet.
 • Medborgarnas förtroende för tjänstemän/kommunen, är lågt (SCB medborgarundersökning 2011) Kommunen har ett väldigt dåligt läge ekonomiskt
 • Med de lokala utvecklingsgrupperna verkställs intentionerna i kommunens översiktsplan
 • Med vårt förslag skapas transparens och engagemang

 

Hur ska idén genomföras? (Vilka resurser behövs?)

 • Fler behöver bli medvetna om vikten av en levande dialog mellan kommun och medborgare
 • Bildandet och byggandet av lokala nätverk/utvecklingsgrupper sker i en särskild process.
 • Det behövs engagemang! En person i kommunhuset är ansvarig för en levande kommunikation med de lokala utvecklingsgrupperna.

Vad går förslaget ut på?

 1. Det bildas lokala nätverk/utvecklingsgrupper (t ex bygderåd) som får ett verkligt inflytande i kommunens beslutsprocesser
 2. Orust ska satsa på att bli ett föredöme och modellkommun när det gäller demokratiskt förankrade och genomförda beslut
 3. Utvecklingsgrupperna verkställer politiskt tagna beslut för att skapa en fungerande medborgardialog

 

En dag i framtiden när idén blivit verklighet

 • Nöjda kommuninvånare som känner sig delaktiga
 • Det är enkelt att bo och verka i Orust kommun. Vi känner stolthet över att bo här.
 • Vi har en väl utbyggd kollektivtrafik och kretslopp som fungerar.
 • Vi har fått nya invånare från andra länder och ett rikt kulturliv har de fört med sig.
 • Ekonomin är i balans

 

Slogan

Orust – Kustkommunen för kraftsamling av kompetens, kunskap och kreativitet

SPELET OM ORUST

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Orust som genomfördes den 11-12 september 2015.

Orangea laget konkretiserar sina idéer

Upphovspersonerna till förslaget var Lena Kjellman, Holger Formgren, Agneta Bergenheim, Thomas Westlund och Kristina Larsson.

Dialog och kommunikation ska stärka kommunen
Samarbete är en annan viktig faktor
Så kan Orust bli en stjärna igen…