Spelet om Jordbro

Spelet om Jordbro

Spelet om Jordbro

Den 25 februari 2011 genomfördes Spelet om Jordbro i samarbete med Regionplanekontoret, Kommunstyrelseförvaltningen Haninge kommun och British Council. Det övergripande syftet med spelet var att testa hur metoden kan fungera som ett verktyg för hållbar stadsutveckling och sektorsövergripande samverkan. Ett förspel genomfördes den 16 februari med syfte att förbereda deltagarna.

Målgruppen för spelet var lokala aktörer i form av politiker/tjänstemän, fastighetsägare, föreningsaktiva och kreativa personer utifrån.

PRESENTATION AV HANS LINDBERG, HANINGE KOMMUN

PRESENTATION AV MICHAEL ERMAN, REGIONPLANEKONTORET

SPELET PÅ 50 BILDER

FOKUSOMRÅDE FÖR SPELET

Jordbro pendeltågstation

FAKTA OM SPELET

PLATS
S:a Jordbrovägen 171
DATUM
25 feb 2011
VÄRDAR
Regionplanekontoret Sthlm, Haninge kommun
SYFTE
Utforska möjligheter i samband med upprustning och grön omställning
SPELARE
23 personer boende eller verksamma i området 
SPELLEDARE
Andreas Sidkvist
SAKKUNNIGA
10-tal fastighetsägare, tjänstepersoner och politiker
FOKUSOMRÅDE
Jordbro

Spelet om Jordbro i samarbete med

Regionplanekontoret

Jag är väldigt positiv till spelet som metod för att diskutera dom här frågorna, jag är intresserad av att arbeta med det här

Deltagare

Spelet om Jordbro

Det var kreativt men vi skulle behövt mer tid ‐ 2 dagar

Deltagare

Spelet om Jordbro

Målen som beskrevs inledningsvis uppnåddes

Deltagare

Spelet om Jordbro

FramTiden

FramTiden

Syftet med FramTiden är att skapa en mötesplats mellan ungdomar, kommunledning, näringsliv och kultur. FramTiden är det naturliga steget efter fritidsgården. FramTiden kan beskrivas som ett Ungdomens hus och ett utvecklingscentrum av och för ungdomar. Verksamheten riktar sig främst till ungdomar i åldern 13-25 år.

En viktig framgångsfaktor för FramTiden är att målgruppen själva är med och utformar verksamheten, men för att ge en bild av vad Framtiden kan innehålla ges här ett antal exempel. Kunskapscentrum, graffitirum, skola/mattelärare, ungdomsmottagning, musik/teater, jobb/karriär/livserfarenhet/praktik, lokal TV, arena/konferens, socialtjänst, avslappning/relax, nattvandrarna, pyssel och knåp, drömmarnas hörna. Verksamheten genomsyras vidare av stora möjligheter till inflytande och en ekologisk profil. Med FramTiden vill laget åstadkomma en attitydförändring och bidra till en ny profil för Uddevalla.

Blå lagets egen presentation

Ta del av hur det gick till när förslaget utvecklades

Öppna presentationen i helskärmsläge för bästa upplevelsen. Presentationen tar någon minut att ladda.

SPELET OM UDDEVALLA

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Uddevalla som genomfördes den 8-9 oktober 2010.

Blå laget arbetar med sitt förslag

Förslagets upphovsmakare; Anja Praesto,Therese Johansson, Robert Carlson, Karin Malmcrona och Ramona Byrö

 

Ramona Byrö, Robert Carlsson och Therese Johansson presenterar lagets förslag

Ramona Byrö, Robert Carlsson och Therese Johansson presenterar lagets förslag

Robert Carlson, Ramona Byrö och Anja Praesto frågar folk på stan vad de tycker

Robert Carlson, Ramona Byrö och Anja Praesto frågar folk på stan vad de tycker

Här är det en lokal tjänsteman som tillfrågas om sina synpunkter

Här är det en lokal tjänsteman som tillfrågas om sina synpunkter

Omröstning nummer 1

Så här gick det till när 10 idéer blev ett förslag

Framtiden, skiss över blå lagets förslag

Framtiden, skiss över blå lagets förslag

Lag Corporativ, för ökad gemenskap mellan människor

Lag Corporativ, för ökad gemenskap mellan människor

Lag Corporativ beskriver ett samhälle idag där egoism, ensamhet, utanförskap och känslan av att inte behövas breder ut sig. För att råda bot på detta så vill laget fokusera på att skapa arbetsgemenskap, skapa ett Kraftcentrum för ökad hälsa och satsa på ekologiskt boende i centrala delar av Uddevalla.

För att förbättra möjligheter till arbetsgemenskap skall kommunen inventera vilka kunskaper och färdigheter som finns och då särskilt fokusera på nya svenskar och yngre pensionärer. Kommunen övertar sedan de stora fabrikslokalerna i hamnen, sanerar dem och hyr ut till små kooperativa hantverksföretag som utbildar arbetslösa, unga och gamla.

För att förbättra välmående och hälsan så skall Uddevallas gamla badhus göras om till ett ”Uddevalla Kraftcentrum”. I detta Kraftcentrum ska allt som bidrar till att människor mår bra och blir friska finnas. Det är ett ”helande” hus för ökad hälsa och välbefinnande. Karftcentrum är världsunikt och innehåller all världens samlade läkekonst och filosofier. Detta lockar hög kompetens från hela världen samtidigt som det återupprättar Uddevalla som en kurort dit människor söker sig för att finna balans, harmoni, lycka, och välmående.

För att främja ökad gemenskap och trivsel så behöver kommunen även skapa förutsättningar för ett alternativt ekologiskt boende inom centrumområdet. Förutom stadshus, Chalmersfilial, restaurang och verksamhetshotell kommer det även att vara möjligt att anordna fester och fira högtider i byggnaden.

Tanken med denna byggnad är att den ska vara en del av den nya stadsdel med 1600 bostäder som kommer att byggas vid vattnet. I den nya stadsdelen kommer det även finnas plats för småbåtshamn, husbåtar, parker för motion, resecentrum för spårbunden trafik med mera.

Röda lagets egen presentation

Ta del av hur det gick till när förslaget utvecklades

Öppna presentationen i helskärmsläge för bästa upplevelsen. Presentationen tar någon minut att ladda.

SPELET OM UDDEVALLA

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Uddevalla som genomfördes den 8-9 oktober 2010.

George Athic, Fransesca Hansen och Bo Glans. Paula Stalfors ej med på bilden

Förslagets upphovsmakare; George Athic, Fransesca Hansen och Bo Glans. Paula Stalfors ej med på bilden

Fransesca Hansen, Bo Glans och George Athic i diskussion

Pernilla Hallberg presenterar förslaget

Fransesca Hansen och Bo Glans presenterar förslaget

Fransesca Hansen och Bo Glans presenterar förslaget

Idéerna nedskrivna på papper i olika färger

Idéerna nedskrivna på papper i olika färger. Varje färg symboliserar ett av de fyra perspektiven, miljö, samhälle, ekonomi eller kultur.

Uddevallas vapen

Uddevallas vapen

4M – Orangea laget

4M – Orangea laget

4Mhandlar om att skapa mångfald genom miljöarbete, marknadsplatser och medborgarnas engagemang. De fyra m:en står för; mångfald, marknad, miljö och medborgare. Mångfalden kommer av att kommunen satsar på de tre framgångsfaktorerna miljö, marknad och medborgare.

När det gäller miljön så vill laget satsa på vattenrike, naturvårdskött och (spårbunden) kollektivtrafik. För att gynna en stark marknad vill laget placera en saluhall i centrum där råvaror från miljösatsningarna säljs, vidare vill man utveckla Bohusläns museum till en kulturell arena och satsa på något man kallar för positivt entreprenörskap. När det gäller satsningen på medborgare så vill laget förbättra demokratiprocessen, bygga kustnära allmänbostäder och utveckla strandpromenaden. I sin presentation utvecklar laget sina idéer vidare.

Lagets egen presentation

 

Ta del av hur det gick till när förslaget utvecklades

Öppna presentationen i helskärmsläge för bästa upplevelsen. Presentationen tar någon minut att ladda.

SPELET OM UDDEVALLA

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Uddevalla som genomfördes den 8-9 oktober 2010.

Delar av Orangea laget förbereder sin presentation

Förslagets upphovsmakare; Peter Sonnius, Jan Uddén och Åsa Lewau Johansson. Utanför bild Hans Berggren. 

Så här tyckte laget att Uddevallas balans mellan de fyra perspektiven såg ut i dagsläget

Spelplanen

Linda Gjerdrum ute på stan och frågar Uddevallabor vad de tycker

Jan Uddén blir avtackad

Det gränslösa Uddevalla, Medborgen

Det gränslösa Uddevalla, Medborgen

I förslaget Det gränslösa Uddevalla så har man utgått från visionen att Uddevalla ska vara en mötesplats för alla. Idag uppfattas Uddevalla av många som en grå, tråkig stad där det inte finns mycket att göra. Med Det gränslösa Uddevalla vill man ta vara på de kulturskatter som finns men också satsa på att skapa nya attraktioner och mötesplatser.

En sådan ny skapelse är Medborgen, en byggnad som politiker, studenter och allmänheten delar på. Medborgen kommer att ligga bort mot Svenskholmen vid stora berget ut mot Riverside. Förutom stadshus, Chalmersfilial, restaurang och verksamhetshotell kommer det även att vara möjligt att anordna fester och fira högtider i byggnaden. Tanken med denna byggnad är att den ska vara en del av den nya stadsdel med 1600 bostäder som kommer att byggas vid vattnet. I den nya stadsdelen kommer det även finnas plats för småbåtshamn, husbåtar, parker för motion, resecentrum för spårbunden trafik med mera.

Gula laget diskuterar sitt förslag

Ta del av hur det gick till när förslaget utvecklades

Öppna presentationen i helskärmsläge för bästa upplevelsen. Presentationen tar någon minut att ladda.

SPELET OM UDDEVALLA

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Uddevalla som genomfördes den 8-9 oktober 2010.

Gula laget arbetar med sitt förslag

Förslagets upphovsmakare; Yvonne Nyman, Pål Schackonat, Tove Sandström, Per Samuelsson och Pernilla Hallberg

Pernilla Hallberg presenterar förslaget

Pernilla Hallberg presenterar förslaget

Yvonne Nyman förklarar varför Det gränslösa Uddevalla är viktigt

Yvonne Nyman förklarar varför Det gränslösa Uddevalla är viktigt

Per Samuelsson, Pernilla Hallberg och Pål Schackonat

Per Samuelsson, Pernilla Hallberg och Pål Schackonat

Gula lagets förslag

Gula lagets förslag

Den sköna gröna staden – här vågar vi smaka på livet

Den sköna gröna staden – här vågar vi smaka på livet

Med förslaget Den sköna gröna staden vill laget ta oss med på en framtidsresa som går i grönt och guld. Uddevalla ska satsa på att bli först med att vara sopfria på alla nivåer. Uddevalla ska vara kaxiga och ambitionen ska vara att skapa guldmedaljörer på flera olika plan. Detta kommer att skapa en trivsel och stolthetskänsla hos medborgarna och väcka nyfikenheten på Uddevalla hos fler. Detta kommer att bli en positiv spiral som leder till att fler vill bo och besöka Uddevalla vilket leder till ökad tillväxt.

Några av de saker laget vill göra för att uppnå sin vision är att satsa stort på återvinning, skapa spetsutbildningar där den gröna generationen fostras och utnyttja Uddevallas 27 mil långa kustremsa. Vidare vill man länka strandpromenaden till city, anlägga en gång- och cykelbana under Uddevallabron, bygga en bro till Lysekil och en industripark i Laneryr.

Lagets egen presentation

 

Ta del av hur det gick till när förslaget utvecklades

Öppna presentationen i helskärmsläge för bästa upplevelsen. Presentationen tar någon minut att ladda.

SPELET OM UDDEVALLA

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Uddevalla som genomfördes den 8-9 oktober 2010.

Gröna laget framför sitt vinnande förslag

Förslagets upphovsmakare; Alf Jantén, Linda Gjerdrum, Lotta Gergils och Lars Christensen

Linda Gjerdrum ute på stan och frågar Uddevallabor vad de tycker

Linda Gjerdrum ute på stan och frågar Uddevallabor vad de tycker

Så här tyckte laget att Uddevallas balans mellan de fyra perspektiven såg ut i dagsläget

Så här tyckte laget att Uddevallas balans mellan de fyra perspektiven såg ut i dagsläget

Spelet om Uddevalla

Spelet om Uddevalla

Spelet om Uddevalla

Den 8-9 oktober 2010 genomfördes Spelet om Uddevalla , vision 2040. Syftet var att ge en grupp medborgare möjlighet att svara på frågan hur Uddevalla ska utvecklas till år 2040.

Uddevalla kommun arbetade med att ta fram en ny vision för kommunen och en viktig del i detta arbete var att samla in idéer och förslag från medborgare. Speldeltagarnas idéer presenterades sedan för kommunstyrelsen som därmed kunde inspireras av idéerna i sitt arbete med vision 2040.

Här kan du ta del av alla förslag, en omfattande presentation i Prezi av hela processen, bilder, filmklipp, deltagarnas kommentarer och en pdf med summeringen från spelet.

DE FEM VINNANDE FÖRSLAGEN

PROCESSEN

Ta del av hur processen gick till när 25 Uddevallabor tog fram fem förslag och ett 50-tal idéer för hur Uddevalla ska utvecklas till 2040.  Presentationen utgår från det vinnande förslaget Den sköna gröna staden.

Öppna presentationen i helskärmsläge för bästa upplevelsen. Presentationen tar någon minut att ladda.

SPELET PÅ 80 BILDER

FOKUSOMRÅDE FÖR SPELET

[jetpack-related-posts]

FAKTA OM SPELET

PLATS
Rådhuset, Uddevalla
DATUM
8-9 okt 2010
VÄRD
Uddevalla kommun
SYFTE
Ge medborgare möjlighet att påverka kommunens nya vision
SPELARE
24 personer boende i Uddevalla kommun
SPELLEDARE
Andreas Sidkvist
EXPERTER
Kommunens tjänstepersoner
FOKUSOMRÅDE
Ljungskile, Bokenäset, Lane Ryr, Dalaberg och Hovhult

Spelet om Uddevalla i samarbete med

ORD FRÅN DELTAGARE

Väldigt bra spelledare, väldigt intressanta och inspirereande talare första dagen. Vore intressant att på spendera mer tid med andra deltagare- socialt avslut.

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Superarrangemang och enormt engagemang. Mer sån´t här!

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Väl använd tid. För ovanlighetens skull lite ”dö-tid”. Intressant erfarenhet.

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Väldigt kul och hoppas verkligen att våra politiker tar till sig mycket och att mer medborgarinflytande lyfts.

Deltagare

Spelet om Uddevalla

En spelledare /lag hade underlättat att komma igång med visionerande dag 1. Dag 2 skulle vart läääääängre 🙂

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Jättebra att det var sånt stort engagemang från kommunen = många närvarande. Mycket bra presentationer från medborgarna dag 1. Engagerade och trevliga experter.

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Bra arrangemang och en stor fördel att det var en introduktionskväll. Man hann tänka och ta kontakt inom laget.

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Det var roligt att få dela med sig av sina tankar till olika människor.

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Stora frågor kräver lång tid för att bli seriöst.

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Det är bra att få delta i sådana här projekt

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Kort tid att göra presentationen. Varför kan inte alla lag få presentera idéerna 5 minuter för politikerna?

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Ett jättebra initiativ, men det ska ske oftare och ha en bra uppföljning.

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Hade varit trevligt med en fortsättning för att kunna utveckla ännu fler idéer.

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Om våra synpunkter och förslag tas till vara på ett bra sätt – det vet vi ju inte än… Men kul var det!!

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Walk this way

Walk this way

Vad går förslaget ut på?

Walk this way handlar om att gå säkert, motionera och hitta till Alby. Det vill man uppnå genom att förbättra och utveckla kommunikationerna i och till Alby och genom att skapa attraktiva rekreationsområden. Nya gång- och cykelvägar behövs för minska avstånden mellan olika områden i Alby och för att öka tryggheten. För att fler ska hitta till Alby så ska orten etableras som ett stopp på vägen för flygresenärer på väg till eller från Skavsta. Och för att människor ska vilja motionera mera så ska en rekreationspark med utegym, basketbollplan, hinderbana och stor lekplats mm. anläggas nere vid vattnet. Albyvägen som har gjorts om till en fin allégata kommer att knyta ihop centrum med parken. Detta sammantaget kommer att få fler att vilja Walk the Alby way. En mer detaljerad presentation finns nedan.

Se Gröna lagets egen presentation här

SPELET OM ALBY

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Alby som genomfördes den 6-7 februari 2010. 

Gröna laget spånar

Gröna laget med Khadidja Camara, Alieu Jallow, Cesar Fulgencio, Camilla Frejman och Ida Burén

fcg-alby-6-7-feb-fotograf-ludvig-duregard

Spelarna diskuterar sitt förslag

Khadidja Camara lyssnar på ett föredrag

Ceasar Fulgencio, Khadidja Camara och Camila Frejman i slutfasen av spelet

Walkabout Alby

Walkabout Alby

Vad går förslaget ut på?

Walkabout Alby handlar om att Alby ska knyta an till sin historia och bejaka sin kulturella mångfald. I praktiken innebär detta att fräscha upp, bygga om och till centrum och fylla det med lokalt innehåll. Odla det unika med anspelning på Botkyrkas motto Långt ifrån lagom. Inga McDonalds, HM och dylika dussinetablissemang, utan endast unika affärer som speglar den kulturella mångfalden i Alby vill man ha. För att förstärka det lokala så ska en årlig fotoutställning med bilder från Albybor som visar upp sitt Alby anordnas. Centrum med början vid det tilltänkta kulturhuset, ska vara som ett fönster mot Alby, utan baksidor. En mer detaljerad presentation finns här

Se blå lagets egen presentation här

SPELET OM ALBY

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Alby som genomfördes den 6-7 februari 2010. 

Blå laget spånar

Blå laget bestående av Alexandra Knuutila, Diego Zegada, Hans Andrén, Jenni Aho och Vanja Hiltunen utvecklar sina idéer som utmynnade i Walkabout Alby.

Lokalbo intervjuas

Även lokalbor som befann sig i Alby under spelhelgen blev involverade i spelet.  

Lokal företagare intervjuas

Här den lokala pizzabagaren som tillfrågas av spelarna om sina synpunkter och idéer för hur Alby och centrum bör utvecklas. 

Alby Kulturhus

Alby Kulturhus

Vad går förslaget ut på?

Med Alby Kulturhus, porten mot Alby, så vill man skapa en samlingsplats och mötesplats för Albys föreningsliv, besökare och invånare. Tanken är också att byggnaden ska bli ett landmärke i Alby, något att vara stolt över. Det kommer man att lyckas med genom att nyttja den idag outnyttjade byggnaden som bland annat inrymmer Albys T- banestation och som tidigare har varit ett P- däck. Den outnyttjade byggnaden har tre våningsplan och med Alby Kulturhus så skulle man lägga till ett plan samt ha glasväggar ut mot centrum så alla kan se vad som händer där inne. Där inne ska det vara aktiviteter som dans, konst, schack och en stor samlingslokal som kan nyttjas av olika intresseföreningar. I mitten så ska det finns ett kafé som knyter samman alla aktiviteter i huset. Huset ska drivas av lokalt förankrade aktörer och entreprenörer. En mer detaljerad presentation finns nedan.

Se Gula lagets egen presentation här

SPELET OM ALBY

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Alby som genomfördes den 6-7 februari 2010. 

Gula laget spånar

Gula laget med Ali Khan, Anders Edström Frejman, Kholoud Yamani, Manuela Pradilla Rocha och Shafik Muwanga arbetar med sitt förslag.

fcg-alby-6-7-feb-fotograf-ludvig-duregard

Fokuserad stämning när Shafik Muwanga och Ali Khan finputsar på presentationen i spelets slutskede.

Shafik Muwanga och Ali Khan presenterar sitt förslag för att lyfta Alby

Ali Khan och Shafik Muwanga presenterar Gula lagets förslag för att lyfta Alby.

Skiss på gula lagets förslag gjord av illustratören Thomas Dahl

Skiss på gula lagets förslag gjord av illustratören Thomas Dahl