Spelet om Lund

Spelet om Lund

Spelet om Lund

Spelet om Lund som genomfördes den 27-28 augusti 2016. Syftet med spelet var att i ett tidigt skede fånga upp viktiga frågeställningar, synpunkter och förslag från Lunds medborgare om kommunens framtida utveckling inför arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Målet var även att skapa delaktighet, intresse, engagemang och bidra till ökat samarbete mellan engagerade medborgare och kommunens tjänstepersoner och politiker.

Den övergripande frågan under spelet var, vad är det som gör Lund till en fantastisk plats att bo och verka på, en solig dag om 20 år? Förslagen och idéerna som togs fram under spelet kommer bli en del av underlaget till den nya översiktsplan för Lunds kommun som håller på att arbetas fram.

Deltog som spelare gjorde ett 30-tal engagerade medborgare som delades upp i fem lag som tävlade om att ta fram det bästa förslaget enligt ett antal idékriterier för kreativa städer. Förutom spelarna deltog ett 10-tal tjänstepersoner som sakkunniga och ett par politiker deltog som observatörer.

Summeringen innehåller en kortfattad beskrivning av processen, de fem förslag som arbetades fram, de 50-tal idéer som låg till grund för förslagen, en visuell överblick av de globala och lokala utmaningar som låg till grund för idéerna, länkar till bilder och filmklipp från spelet, schemat och en deltagarlista.

Spelet om Lund som genomfördes den 27-28 augusti 2016. Syftet med spelet var att i ett tidigt skede fånga upp viktiga frågeställningar, synpunkter och förslag från Lunds medborgare om kommunens framtida utveckling inför arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Målet var även att skapa delaktighet, intresse, engagemang och bidra till ökat samarbete mellan engagerade medborgare och kommunens tjänstepersoner och politiker.

Den övergripande frågan under spelet var, vad är det som gör Lund till en fantastisk plats att bo och verka på, en solig dag om 20 år? Förslagen och idéerna som togs fram under spelet kommer bli en del av underlaget till den nya översiktsplan för Lunds kommun som håller på att arbetas fram.

Deltog som spelare gjorde ett 30-tal engagerade medborgare som delades upp i fem lag som tävlade om att ta fram det bästa förslaget enligt ett antal idékriterier för kreativa städer. Förutom spelarna deltog ett 10-tal tjänstepersoner som sakkunniga och ett par politiker deltog som observatörer.

Summeringen innehåller en kortfattad beskrivning av processen, de fem förslag som arbetades fram, de 50-tal idéer som låg till grund för förslagen, en visuell överblick av de globala och lokala utmaningar som låg till grund för idéerna, länkar till bilder och filmklipp från spelet, schemat och en deltagarlista.

FOKUSOMRÅDE FÖR SPELET

SE ETT VIDEOKLIPP FRÅN SPELET

SPELET PÅ 85 BILDER

FAKTA OM SPELET

PLATS
Kristallen, Lunds kommunhus
DATUM
27-28 aug 2016
VÄRD
Lunds kommun
SYFTE
Ge medborgare möjlighet att påverka kommunens nya översiktsplan
SPELARE
30 personer boende i Lunds kommun
SPELLEDARE
Andreas Sidkvist, Ulrika Dalgård
EXPERTER
10 tjänstepersoner från kommunen
FOKUSOMRÅDE
Lunds kommun

Spelet om Lund i samarbete med

SAGT OM SPELET

Jag gillade att det var klart och tydligt vad det skulle leda fram till och tidshållningen.

Daniel Zoric

Student, Spelet om Lund

Politiker och tjänstemän som lyssnar istället för tvärtom.

Christina Zoric Persson

Spelare, Spelet om Lund

Det jag framförallt tycker var bra är att vi lyckades få fram ett tävlingsförslag, som vi kan vara nöjda med.

Bosse Håkansson

Pensionär, Spelet om Lund

Lagom antal gruppdeltagare och grupper för att skapa dynamik och tävlingskänsla.

Sara Liedholm

Spelare, Spelet om Lund

Tillgången till sakkunniga var oerhört bra och konstruktivt. Även spelledaren Andreas och Ulrika ställde bra frågor som förde processen framåt.

Susanne Streer

Egen företagare, Spelet om Lund