Varför är förslaget viktigt och relevant?

 • Skapar en positiv vi-känsla på Orust
 • Skapar delaktighet att få berätta sina egna och lyssna på andra lokala historier ! En viktig kanal för samhälls-, förenings- och företagsinformation
 • Knyter ihop Orusts olika delar, skapar en helhet
 • Sprider idéer och engagemang

 

Hur ska idén genomföras?

 • En politiskt tillsatt styrgrupp
 • En ansvarig webbredaktör
 • En ideell förening som samlar eldsjälar
 • Finansieras till största del av kommunala medel

 

Vad ska Orust webb-TV innehålla?

 • Aktuell information
  • Anpassad efter intresse och behov
 • Kommuninformation
  • Informera om detaljplaner och samhällsplanering
  • Öka delaktigheten i demokratifrågor
  • Få aktuell och viktig vägledning info vid t.ex. olyckor och evenemang
  • Visning av bostäder och lägenheter mm
 • Referat från sportevenemang

 

Vem/vilka gynnas av förslaget?

 • Kommuninvånarna
 • Politikerna
 • Turisterna
 • Näringsidkarna
 • De flesta!

 

En solig dag 2025 visas detta på Orust webb-TV

 • Aktuell info från räddningstjänsten
 • Barnens skolarbeten
 • Eventförslag på kvällsaktiviteter

 

Slogan

Orust webb-TV
av medborgare, för medborgare
Bli ö-känd!

SPELET OM ORUST

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Orust som genomfördes den 11-12 september 2015.

Gröna laget

Upphovspersonerna bakom förslaget; Jan-Erik Fernlöv, Kaj Willermark, Rani Hassellöv och Ulla Hagman

Orust idag enligt gröna laget

Orust i framtiden utifrån de fyra perspektiven enligt gröna laget.

Gröna laget prioriterar bland sina idéer

Gröna laget prioriterar bland sina idéer

Att ha lokala invånare som reportrar skulle öka delaktigheten och känslan för området

Att ha lokala invånare som reportrar skulle öka delaktigheten och känslan för området