Varför är förslaget viktigt och relevant?

 • Nya utmaningar kräver nya verktyg
 • Vi behöver lyfta kommunen
 • Medborgarnas förtroende för politiken är lågt = högst andel blankröster i landet.
 • Medborgarnas förtroende för tjänstemän/kommunen, är lågt (SCB medborgarundersökning 2011) Kommunen har ett väldigt dåligt läge ekonomiskt
 • Med de lokala utvecklingsgrupperna verkställs intentionerna i kommunens översiktsplan
 • Med vårt förslag skapas transparens och engagemang

 

Hur ska idén genomföras? (Vilka resurser behövs?)

 • Fler behöver bli medvetna om vikten av en levande dialog mellan kommun och medborgare
 • Bildandet och byggandet av lokala nätverk/utvecklingsgrupper sker i en särskild process.
 • Det behövs engagemang! En person i kommunhuset är ansvarig för en levande kommunikation med de lokala utvecklingsgrupperna.

Vad går förslaget ut på?

 1. Det bildas lokala nätverk/utvecklingsgrupper (t ex bygderåd) som får ett verkligt inflytande i kommunens beslutsprocesser
 2. Orust ska satsa på att bli ett föredöme och modellkommun när det gäller demokratiskt förankrade och genomförda beslut
 3. Utvecklingsgrupperna verkställer politiskt tagna beslut för att skapa en fungerande medborgardialog

 

En dag i framtiden när idén blivit verklighet

 • Nöjda kommuninvånare som känner sig delaktiga
 • Det är enkelt att bo och verka i Orust kommun. Vi känner stolthet över att bo här.
 • Vi har en väl utbyggd kollektivtrafik och kretslopp som fungerar.
 • Vi har fått nya invånare från andra länder och ett rikt kulturliv har de fört med sig.
 • Ekonomin är i balans

 

Slogan

Orust – Kustkommunen för kraftsamling av kompetens, kunskap och kreativitet

SPELET OM ORUST

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Orust som genomfördes den 11-12 september 2015.

Orangea laget konkretiserar sina idéer

Upphovspersonerna till förslaget var Lena Kjellman, Holger Formgren, Agneta Bergenheim, Thomas Westlund och Kristina Larsson.

Dialog och kommunikation ska stärka kommunen
Samarbete är en annan viktig faktor
Så kan Orust bli en stjärna igen…