Spelet om Gustavsberg

Spelet om Gustavsberg genomfördes den 4-5 maj 2013. Syftet var att engagera medborgare i Värmdö kommun att tänka nytt och komma med idéer och förslag på hur Gustavsbergs centrum och idrottsparken kan bli mer attraktivt. Förslagen kommer bli en del av underlaget i det detaljplanearbete för Gustavsbergs centrum som startar till hösten samt till detaljplanearbetet för idrottsparken som fortsätter till hösten.

Fler medborgare kommer också att få möjlighet att tycka till om förslagen via nätet. Deltog som spelare gjorde ett 20-tal boende i Värmdö samt en handfull studenter inriktade på hållbar stadsutveckling. Förutom spelarna deltog ett tiotal personer som experter, inspiratörer och observatörer. Experterna var tjänstepersoner från kommunen, inspiratörerna var lokala profiler och observatörerna var inbjudna lokalpolitiker som också fick rösta på förslagen.

Ladda ner summeringen och ta del av en kortfattad beskrivning av processen, de fyra förslag som arbetades fram, de 50-tal idéer som låg till grund för förslagen, länkar, samt en deltagarlista.

FOKUSOMRÅDE FÖR SPELET

SPELET PÅ 20 BILDER

FAKTA OM SPELET

PLATS
Värmdö kommunhus
DATUM
4-5 maj, 2013
VÄRD
Värmdö kommun
SYFTE
Engagera medborgare att komma med idéer och förslag för att göra fokusområdet mer attraktivt
SPELARE
22 boende och studenter
SPELLEDARE
Andreas Sidkvist
SAKKUNNIGA
Tjänstepersoner från kommunen
FOKUSOMRÅDE
Gustavsbergs centrum och idrottsparken

Spelet om Gustavsberg i samarbete med

SAGT OM SPELET

Tydlig process med inslag av flera olika kreativa moment. Högt tempo = bra!

Carolina Sölvelid

Spelet om Gustavsberg

Ett bra tempo som driver fram lagens utveckling.

Lennart Qvarfordt

Spelet om Gustavsberg

Det som var bra med spelet var samspelet med andra medborgare, möjligheten att träffa chefer och politiker och känslan av att få vara med och påverka.

Anna Karlsson

Spelet om Gustavsberg

Man fick en bra förståelse för hur projektplanering, ekonomi och idégenerering fungerar.

Christina Unger Lithner

Spelet om Gustavsberg