Spelet om Södertälje

Måndagen och tisdagen den 5-6 december 2011 genomfördes Spelet om Södertälje. Sammanlagt deltog 30 personer i spelet antingen som spelare, observatörer, experter eller rapportörer. Som spelare deltog 20 företagare, unga eller anställda inom den kreativa näringen.

Mål för workshopen var att väcka diskussion om den kreativa/kulturella sektorn och dess potential i att stödja unga människors väg till utbildning och sysselsättning. Att skapa konkreta idéer för att motverka ungdomsarbetslösheten genom att komma på hur man kan använda sig av dolda arbetstillfällen inom den kreativa och kulturella sektorn. Samt att bygga nya nätverk kring ungdomsfrågor i Södertälje kommun.

Ladda ner summeringen för att ta del av förslagen och idéerna som kom upp. OBS! Summeringen är på engelska.

FOKUSOMRÅDE FÖR SPELET

EN VIDEO FÖR ETT AV FÖRSLAGEN

SPELET PÅ 60 BILDER

FAKTA OM SPELET

PLATS
Hagabergs folkhögskola
DATUM
5-6 dec 2011
VÄRD
Södertälje kommun
SYFTE
Få fram förslag på hur fler arbeten kan skapas för unga inom den kreativa näringen
SPELARE
20 unga, företagare eller anställda inom kreativa näringen
SPELLEDARE
Andreas Sidkvist
SAKKUNNIGA
Tjänstepersoner från kommunen och British Council
FOKUSOMRÅDE
Södertälje

Spelet om Södertälje i samarbete med

SAGT OM SPELET

Samarbetet med människor av olika bakgrund och erfarenheter bidrar till spännande idéer och samtal. Det strama uppstyrda upplägget ger inte tid ”att sväva ut”. Draknäste momentet var ett bra test.

Kvinnlig spelare

Spelet om Södertälje

Vi fick fram innovativa och konkreta förslag till utveckling/utvecklingsområden/åtgärder.

Silva Gunduz

Spelare, Spelet om Södertälje

Tydliga ramar som sätter fart på kreativiteten

Maria B

Spelare, Spelet om Södertälje

Jag tycker spelet höll god kvaltet p g a dess strikta ramar som inte tillät att man tappade fokus.

God service, trevliga människor, miljö fika och mat som bidrog till en gemytlig stämning och kreativ process.

Elisabet Jonsved

Spelare, Spelet om Södertälje

Metodens hjälpmedel och struktur främjar ett framåtskridande arbete i gruppen. Tidspressen har den positiva inverkan att gruppmedlemmar självcencurerar alltför långa utläggningar i syfte att framstå som kloka, initierade och ge status vilket kan vara fallet vid viss medborgarinvolvering såsom utfrågningar av kommunala tjänstemän och politiker. Här uppstår en målinriktad teamkänsla där alla jobbar under tidspress för att finna gemensamma lösningar.

Jan Bergman

Spelare, Spelet om Södertälje