Spelet om Jordbro

Den 25 februari 2011 genomfördes Spelet om Jordbro i samarbete med Regionplanekontoret, Kommunstyrelseförvaltningen Haninge kommun och British Council. Det övergripande syftet med spelet var att testa hur metoden kan fungera som ett verktyg för hållbar stadsutveckling och sektorsövergripande samverkan. Ett förspel genomfördes den 16 februari med syfte att förbereda deltagarna.

Målgruppen för spelet var lokala aktörer i form av politiker/tjänstemän, fastighetsägare, föreningsaktiva och kreativa personer utifrån.

PRESENTATION AV HANS LINDBERG, HANINGE KOMMUN

PRESENTATION AV MICHAEL ERMAN, REGIONPLANEKONTORET

SPELET PÅ 50 BILDER

FOKUSOMRÅDE FÖR SPELET

Jordbro pendeltågstation

FAKTA OM SPELET

PLATS
S:a Jordbrovägen 171
DATUM
25 feb 2011
VÄRDAR
Regionplanekontoret Sthlm, Haninge kommun
SYFTE
Utforska möjligheter i samband med upprustning och grön omställning
SPELARE
23 personer boende eller verksamma i området 
SPELLEDARE
Andreas Sidkvist
SAKKUNNIGA
10-tal fastighetsägare, tjänstepersoner och politiker
FOKUSOMRÅDE
Jordbro

Spelet om Jordbro i samarbete med

Regionplanekontoret

Jag är väldigt positiv till spelet som metod för att diskutera dom här frågorna, jag är intresserad av att arbeta med det här

Deltagare

Spelet om Jordbro

Det var kreativt men vi skulle behövt mer tid ‐ 2 dagar

Deltagare

Spelet om Jordbro

Målen som beskrevs inledningsvis uppnåddes

Deltagare

Spelet om Jordbro