Lag Corporativ beskriver ett samhälle idag där egoism, ensamhet, utanförskap och känslan av att inte behövas breder ut sig. För att råda bot på detta så vill laget fokusera på att skapa arbetsgemenskap, skapa ett Kraftcentrum för ökad hälsa och satsa på ekologiskt boende i centrala delar av Uddevalla.

För att förbättra möjligheter till arbetsgemenskap skall kommunen inventera vilka kunskaper och färdigheter som finns och då särskilt fokusera på nya svenskar och yngre pensionärer. Kommunen övertar sedan de stora fabrikslokalerna i hamnen, sanerar dem och hyr ut till små kooperativa hantverksföretag som utbildar arbetslösa, unga och gamla.

För att förbättra välmående och hälsan så skall Uddevallas gamla badhus göras om till ett ”Uddevalla Kraftcentrum”. I detta Kraftcentrum ska allt som bidrar till att människor mår bra och blir friska finnas. Det är ett ”helande” hus för ökad hälsa och välbefinnande. Karftcentrum är världsunikt och innehåller all världens samlade läkekonst och filosofier. Detta lockar hög kompetens från hela världen samtidigt som det återupprättar Uddevalla som en kurort dit människor söker sig för att finna balans, harmoni, lycka, och välmående.

För att främja ökad gemenskap och trivsel så behöver kommunen även skapa förutsättningar för ett alternativt ekologiskt boende inom centrumområdet. Förutom stadshus, Chalmersfilial, restaurang och verksamhetshotell kommer det även att vara möjligt att anordna fester och fira högtider i byggnaden.

Tanken med denna byggnad är att den ska vara en del av den nya stadsdel med 1600 bostäder som kommer att byggas vid vattnet. I den nya stadsdelen kommer det även finnas plats för småbåtshamn, husbåtar, parker för motion, resecentrum för spårbunden trafik med mera.

Röda lagets egen presentation

Ta del av hur det gick till när förslaget utvecklades

Öppna presentationen i helskärmsläge för bästa upplevelsen. Presentationen tar någon minut att ladda.

SPELET OM UDDEVALLA

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Uddevalla som genomfördes den 8-9 oktober 2010.

George Athic, Fransesca Hansen och Bo Glans. Paula Stalfors ej med på bilden

Förslagets upphovsmakare; George Athic, Fransesca Hansen och Bo Glans. Paula Stalfors ej med på bilden

Fransesca Hansen, Bo Glans och George Athic i diskussion

Pernilla Hallberg presenterar förslaget

Fransesca Hansen och Bo Glans presenterar förslaget

Fransesca Hansen och Bo Glans presenterar förslaget

Idéerna nedskrivna på papper i olika färger

Idéerna nedskrivna på papper i olika färger. Varje färg symboliserar ett av de fyra perspektiven, miljö, samhälle, ekonomi eller kultur.

Uddevallas vapen

Uddevallas vapen