I förslaget Det gränslösa Uddevalla så har man utgått från visionen att Uddevalla ska vara en mötesplats för alla. Idag uppfattas Uddevalla av många som en grå, tråkig stad där det inte finns mycket att göra. Med Det gränslösa Uddevalla vill man ta vara på de kulturskatter som finns men också satsa på att skapa nya attraktioner och mötesplatser.

En sådan ny skapelse är Medborgen, en byggnad som politiker, studenter och allmänheten delar på. Medborgen kommer att ligga bort mot Svenskholmen vid stora berget ut mot Riverside. Förutom stadshus, Chalmersfilial, restaurang och verksamhetshotell kommer det även att vara möjligt att anordna fester och fira högtider i byggnaden. Tanken med denna byggnad är att den ska vara en del av den nya stadsdel med 1600 bostäder som kommer att byggas vid vattnet. I den nya stadsdelen kommer det även finnas plats för småbåtshamn, husbåtar, parker för motion, resecentrum för spårbunden trafik med mera.

Gula laget diskuterar sitt förslag

Ta del av hur det gick till när förslaget utvecklades

Öppna presentationen i helskärmsläge för bästa upplevelsen. Presentationen tar någon minut att ladda.

SPELET OM UDDEVALLA

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Uddevalla som genomfördes den 8-9 oktober 2010.

Gula laget arbetar med sitt förslag

Förslagets upphovsmakare; Yvonne Nyman, Pål Schackonat, Tove Sandström, Per Samuelsson och Pernilla Hallberg

Pernilla Hallberg presenterar förslaget

Pernilla Hallberg presenterar förslaget

Yvonne Nyman förklarar varför Det gränslösa Uddevalla är viktigt

Yvonne Nyman förklarar varför Det gränslösa Uddevalla är viktigt

Per Samuelsson, Pernilla Hallberg och Pål Schackonat

Per Samuelsson, Pernilla Hallberg och Pål Schackonat

Gula lagets förslag

Gula lagets förslag