FramTiden

FramTiden

Syftet med FramTiden är att skapa en mötesplats mellan ungdomar, kommunledning, näringsliv och kultur. FramTiden är det naturliga steget efter fritidsgården. FramTiden kan beskrivas som ett Ungdomens hus och ett utvecklingscentrum av och för ungdomar. Verksamheten riktar sig främst till ungdomar i åldern 13-25 år.

En viktig framgångsfaktor för FramTiden är att målgruppen själva är med och utformar verksamheten, men för att ge en bild av vad Framtiden kan innehålla ges här ett antal exempel. Kunskapscentrum, graffitirum, skola/mattelärare, ungdomsmottagning, musik/teater, jobb/karriär/livserfarenhet/praktik, lokal TV, arena/konferens, socialtjänst, avslappning/relax, nattvandrarna, pyssel och knåp, drömmarnas hörna. Verksamheten genomsyras vidare av stora möjligheter till inflytande och en ekologisk profil. Med FramTiden vill laget åstadkomma en attitydförändring och bidra till en ny profil för Uddevalla.

Blå lagets egen presentation

Ta del av hur det gick till när förslaget utvecklades

Öppna presentationen i helskärmsläge för bästa upplevelsen. Presentationen tar någon minut att ladda.

SPELET OM UDDEVALLA

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Uddevalla som genomfördes den 8-9 oktober 2010.

Blå laget arbetar med sitt förslag

Förslagets upphovsmakare; Anja Praesto,Therese Johansson, Robert Carlson, Karin Malmcrona och Ramona Byrö

 

Ramona Byrö, Robert Carlsson och Therese Johansson presenterar lagets förslag

Ramona Byrö, Robert Carlsson och Therese Johansson presenterar lagets förslag

Robert Carlson, Ramona Byrö och Anja Praesto frågar folk på stan vad de tycker

Robert Carlson, Ramona Byrö och Anja Praesto frågar folk på stan vad de tycker

Här är det en lokal tjänsteman som tillfrågas om sina synpunkter

Här är det en lokal tjänsteman som tillfrågas om sina synpunkter

Omröstning nummer 1

Så här gick det till när 10 idéer blev ett förslag

Framtiden, skiss över blå lagets förslag

Framtiden, skiss över blå lagets förslag

Lag Corporativ, för ökad gemenskap mellan människor

Lag Corporativ, för ökad gemenskap mellan människor

Lag Corporativ beskriver ett samhälle idag där egoism, ensamhet, utanförskap och känslan av att inte behövas breder ut sig. För att råda bot på detta så vill laget fokusera på att skapa arbetsgemenskap, skapa ett Kraftcentrum för ökad hälsa och satsa på ekologiskt boende i centrala delar av Uddevalla.

För att förbättra möjligheter till arbetsgemenskap skall kommunen inventera vilka kunskaper och färdigheter som finns och då särskilt fokusera på nya svenskar och yngre pensionärer. Kommunen övertar sedan de stora fabrikslokalerna i hamnen, sanerar dem och hyr ut till små kooperativa hantverksföretag som utbildar arbetslösa, unga och gamla.

För att förbättra välmående och hälsan så skall Uddevallas gamla badhus göras om till ett ”Uddevalla Kraftcentrum”. I detta Kraftcentrum ska allt som bidrar till att människor mår bra och blir friska finnas. Det är ett ”helande” hus för ökad hälsa och välbefinnande. Karftcentrum är världsunikt och innehåller all världens samlade läkekonst och filosofier. Detta lockar hög kompetens från hela världen samtidigt som det återupprättar Uddevalla som en kurort dit människor söker sig för att finna balans, harmoni, lycka, och välmående.

För att främja ökad gemenskap och trivsel så behöver kommunen även skapa förutsättningar för ett alternativt ekologiskt boende inom centrumområdet. Förutom stadshus, Chalmersfilial, restaurang och verksamhetshotell kommer det även att vara möjligt att anordna fester och fira högtider i byggnaden.

Tanken med denna byggnad är att den ska vara en del av den nya stadsdel med 1600 bostäder som kommer att byggas vid vattnet. I den nya stadsdelen kommer det även finnas plats för småbåtshamn, husbåtar, parker för motion, resecentrum för spårbunden trafik med mera.

Röda lagets egen presentation

Ta del av hur det gick till när förslaget utvecklades

Öppna presentationen i helskärmsläge för bästa upplevelsen. Presentationen tar någon minut att ladda.

SPELET OM UDDEVALLA

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Uddevalla som genomfördes den 8-9 oktober 2010.

George Athic, Fransesca Hansen och Bo Glans. Paula Stalfors ej med på bilden

Förslagets upphovsmakare; George Athic, Fransesca Hansen och Bo Glans. Paula Stalfors ej med på bilden

Fransesca Hansen, Bo Glans och George Athic i diskussion

Pernilla Hallberg presenterar förslaget

Fransesca Hansen och Bo Glans presenterar förslaget

Fransesca Hansen och Bo Glans presenterar förslaget

Idéerna nedskrivna på papper i olika färger

Idéerna nedskrivna på papper i olika färger. Varje färg symboliserar ett av de fyra perspektiven, miljö, samhälle, ekonomi eller kultur.

Uddevallas vapen

Uddevallas vapen

4M – Orangea laget

4M – Orangea laget

4Mhandlar om att skapa mångfald genom miljöarbete, marknadsplatser och medborgarnas engagemang. De fyra m:en står för; mångfald, marknad, miljö och medborgare. Mångfalden kommer av att kommunen satsar på de tre framgångsfaktorerna miljö, marknad och medborgare.

När det gäller miljön så vill laget satsa på vattenrike, naturvårdskött och (spårbunden) kollektivtrafik. För att gynna en stark marknad vill laget placera en saluhall i centrum där råvaror från miljösatsningarna säljs, vidare vill man utveckla Bohusläns museum till en kulturell arena och satsa på något man kallar för positivt entreprenörskap. När det gäller satsningen på medborgare så vill laget förbättra demokratiprocessen, bygga kustnära allmänbostäder och utveckla strandpromenaden. I sin presentation utvecklar laget sina idéer vidare.

Lagets egen presentation

 

Ta del av hur det gick till när förslaget utvecklades

Öppna presentationen i helskärmsläge för bästa upplevelsen. Presentationen tar någon minut att ladda.

SPELET OM UDDEVALLA

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Uddevalla som genomfördes den 8-9 oktober 2010.

Delar av Orangea laget förbereder sin presentation

Förslagets upphovsmakare; Peter Sonnius, Jan Uddén och Åsa Lewau Johansson. Utanför bild Hans Berggren. 

Så här tyckte laget att Uddevallas balans mellan de fyra perspektiven såg ut i dagsläget

Spelplanen

Linda Gjerdrum ute på stan och frågar Uddevallabor vad de tycker

Jan Uddén blir avtackad

Det gränslösa Uddevalla, Medborgen

Det gränslösa Uddevalla, Medborgen

I förslaget Det gränslösa Uddevalla så har man utgått från visionen att Uddevalla ska vara en mötesplats för alla. Idag uppfattas Uddevalla av många som en grå, tråkig stad där det inte finns mycket att göra. Med Det gränslösa Uddevalla vill man ta vara på de kulturskatter som finns men också satsa på att skapa nya attraktioner och mötesplatser.

En sådan ny skapelse är Medborgen, en byggnad som politiker, studenter och allmänheten delar på. Medborgen kommer att ligga bort mot Svenskholmen vid stora berget ut mot Riverside. Förutom stadshus, Chalmersfilial, restaurang och verksamhetshotell kommer det även att vara möjligt att anordna fester och fira högtider i byggnaden. Tanken med denna byggnad är att den ska vara en del av den nya stadsdel med 1600 bostäder som kommer att byggas vid vattnet. I den nya stadsdelen kommer det även finnas plats för småbåtshamn, husbåtar, parker för motion, resecentrum för spårbunden trafik med mera.

Gula laget diskuterar sitt förslag

Ta del av hur det gick till när förslaget utvecklades

Öppna presentationen i helskärmsläge för bästa upplevelsen. Presentationen tar någon minut att ladda.

SPELET OM UDDEVALLA

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Uddevalla som genomfördes den 8-9 oktober 2010.

Gula laget arbetar med sitt förslag

Förslagets upphovsmakare; Yvonne Nyman, Pål Schackonat, Tove Sandström, Per Samuelsson och Pernilla Hallberg

Pernilla Hallberg presenterar förslaget

Pernilla Hallberg presenterar förslaget

Yvonne Nyman förklarar varför Det gränslösa Uddevalla är viktigt

Yvonne Nyman förklarar varför Det gränslösa Uddevalla är viktigt

Per Samuelsson, Pernilla Hallberg och Pål Schackonat

Per Samuelsson, Pernilla Hallberg och Pål Schackonat

Gula lagets förslag

Gula lagets förslag

Den sköna gröna staden – här vågar vi smaka på livet

Den sköna gröna staden – här vågar vi smaka på livet

Med förslaget Den sköna gröna staden vill laget ta oss med på en framtidsresa som går i grönt och guld. Uddevalla ska satsa på att bli först med att vara sopfria på alla nivåer. Uddevalla ska vara kaxiga och ambitionen ska vara att skapa guldmedaljörer på flera olika plan. Detta kommer att skapa en trivsel och stolthetskänsla hos medborgarna och väcka nyfikenheten på Uddevalla hos fler. Detta kommer att bli en positiv spiral som leder till att fler vill bo och besöka Uddevalla vilket leder till ökad tillväxt.

Några av de saker laget vill göra för att uppnå sin vision är att satsa stort på återvinning, skapa spetsutbildningar där den gröna generationen fostras och utnyttja Uddevallas 27 mil långa kustremsa. Vidare vill man länka strandpromenaden till city, anlägga en gång- och cykelbana under Uddevallabron, bygga en bro till Lysekil och en industripark i Laneryr.

Lagets egen presentation

 

Ta del av hur det gick till när förslaget utvecklades

Öppna presentationen i helskärmsläge för bästa upplevelsen. Presentationen tar någon minut att ladda.

SPELET OM UDDEVALLA

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Uddevalla som genomfördes den 8-9 oktober 2010.

Gröna laget framför sitt vinnande förslag

Förslagets upphovsmakare; Alf Jantén, Linda Gjerdrum, Lotta Gergils och Lars Christensen

Linda Gjerdrum ute på stan och frågar Uddevallabor vad de tycker

Linda Gjerdrum ute på stan och frågar Uddevallabor vad de tycker

Så här tyckte laget att Uddevallas balans mellan de fyra perspektiven såg ut i dagsläget

Så här tyckte laget att Uddevallas balans mellan de fyra perspektiven såg ut i dagsläget