Vad går förslaget ut på?

Walk this way handlar om att gå säkert, motionera och hitta till Alby. Det vill man uppnå genom att förbättra och utveckla kommunikationerna i och till Alby och genom att skapa attraktiva rekreationsområden. Nya gång- och cykelvägar behövs för minska avstånden mellan olika områden i Alby och för att öka tryggheten. För att fler ska hitta till Alby så ska orten etableras som ett stopp på vägen för flygresenärer på väg till eller från Skavsta. Och för att människor ska vilja motionera mera så ska en rekreationspark med utegym, basketbollplan, hinderbana och stor lekplats mm. anläggas nere vid vattnet. Albyvägen som har gjorts om till en fin allégata kommer att knyta ihop centrum med parken. Detta sammantaget kommer att få fler att vilja Walk the Alby way. En mer detaljerad presentation finns nedan.

Se Gröna lagets egen presentation här

SPELET OM ALBY

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Alby som genomfördes den 6-7 februari 2010. 

Gröna laget spånar

Gröna laget med Khadidja Camara, Alieu Jallow, Cesar Fulgencio, Camilla Frejman och Ida Burén

fcg-alby-6-7-feb-fotograf-ludvig-duregard

Spelarna diskuterar sitt förslag

Khadidja Camara lyssnar på ett föredrag

Ceasar Fulgencio, Khadidja Camara och Camila Frejman i slutfasen av spelet