Helgen den 6-7 februari 2010 genomfördes Spelet om Alby. Sammanlagt deltog 32 personer i spelet antingen som spelare, observatörer, experter eller bevakare. Som spelare deltog 15 medborgare boende eller verksamma i Alby. Botkyrka kommun höll på att ta fram en ny stadsbyggnadsidé för området och en del av detta arbete var att samla in medborgarnas åsikter, tankar och idéer. Syftet med Spelet om Alby var att ta fram idéer och förslag som skulle möta Albys utmaningar idag och ta tillvara på de möjligheter som finns i framtiden. Deltagarna ombads att tänka sig Alby 2020.

Här kan du ta del av förslagen som presenterades, bilder samt summeringen från spelet.

BILDSUMMERING

11 bilder från Spelet om Alby

DE TRE VINNANDE FÖRSLAGEN

SPELET PÅ 60 BILDER

FOKUSOMRÅDE FÖR SPELET

[jetpack-related-posts]

FAKTA OM SPELET

PLATS
Loftet, Subtopia, Alby
DATUM
6-7 feb 2010
VÄRDAR
Subtopia, Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen
SYFTE
Ge medborgare möjlighet att påverka kommunens nya stadsbyggnadsidé
FOKUSOMRÅDE
Alby
Resultat
Tre förslag, 30 idéer och ökat engangemang för Alby bland de medverkande
SPELARE
15 personer boende i Alby
EXPERTER
Tjänstepersoner från kommunen, Subtopia samt Botkyrkabyggen
SPELLEDARE
Andreas Sidkvist

Spelet om Alby i samarbete med

DE 10 STEGEN