Vad går förslaget ut på?

Med Alby Kulturhus, porten mot Alby, så vill man skapa en samlingsplats och mötesplats för Albys föreningsliv, besökare och invånare. Tanken är också att byggnaden ska bli ett landmärke i Alby, något att vara stolt över. Det kommer man att lyckas med genom att nyttja den idag outnyttjade byggnaden som bland annat inrymmer Albys T- banestation och som tidigare har varit ett P- däck. Den outnyttjade byggnaden har tre våningsplan och med Alby Kulturhus så skulle man lägga till ett plan samt ha glasväggar ut mot centrum så alla kan se vad som händer där inne. Där inne ska det vara aktiviteter som dans, konst, schack och en stor samlingslokal som kan nyttjas av olika intresseföreningar. I mitten så ska det finns ett kafé som knyter samman alla aktiviteter i huset. Huset ska drivas av lokalt förankrade aktörer och entreprenörer. En mer detaljerad presentation finns nedan.

Se Gula lagets egen presentation här

SPELET OM ALBY

Förslaget är en del av resultatet från Spelet om Alby som genomfördes den 6-7 februari 2010. 

Gula laget spånar

Gula laget med Ali Khan, Anders Edström Frejman, Kholoud Yamani, Manuela Pradilla Rocha och Shafik Muwanga arbetar med sitt förslag.

fcg-alby-6-7-feb-fotograf-ludvig-duregard

Fokuserad stämning när Shafik Muwanga och Ali Khan finputsar på presentationen i spelets slutskede.

Shafik Muwanga och Ali Khan presenterar sitt förslag för att lyfta Alby

Ali Khan och Shafik Muwanga presenterar Gula lagets förslag för att lyfta Alby.

Skiss på gula lagets förslag gjord av illustratören Thomas Dahl

Skiss på gula lagets förslag gjord av illustratören Thomas Dahl