Spelet om Orminge

Spelet om Orminge

Spelet om Orminge

Precis som många andra lokala centrum som riktar sig till boende i närområdet så har Orminge Centrum fått konkurrens om besökarna i takt med att större gallerior har byggts i närheten. Detta har gjort att Boo folkets hus och andra lokala aktörer befarar att Orminge centrum har hamnat i bakvattnet och i en nedåtgående spiral med färre besökare, mindre intäkter, sämre service, ökad otrygghet osv. Nacka kommun bestämde sig därför för att samarbeta med Boo Folkets hus och att använda sig av Future City Game som ett verktyg för att få fram nya idéer för att skapa en positiv utveckling i området.
Detta gjorde man genom att bjuda in engagerade medborgare som tillsammans med lokala aktörer såsom Svenska kyrkan, Hyresgästföreningen, Atrium Ljungberg med flera fick möjlighet att träffas och utveckla idéer tillsammans under två dagar.
Ladda ner summeringen och ta del av de förslag och idéer som kom fram!

FOKUSOMRÅDE FÖR SPELET

SPELET PÅ 150 BILDER

FAKTA OM SPELET

PLATS
Boo Folkes hus, Orminge
DATUM
5-6 dec 2008
VÄRD
Nacka kommun
PARTNERS
Boo folkets hus
SYFTE
Få fram förslag som kan utveckla Orminge
SPELARE
21 boende eller verksamma i området
SPELLEDARE
Andreas Sidkvist och Anniken Sand
FOKUSOMRÅDE
Orminge

Spelet om Orminge i samarbete med

ORD FRÅN DELTAGARE

Nytt och roligt sätt att lära känna nya människor och utveckla ideér.

Maria Wrigdal Virdholt

föräldraledig, Spelet om Orminge

Jag tror verkligen på att det vinnande förslaget har den potens som Orminge så väl skulle behöva

Dennis Gråfors

fd Brandman, Spelet om Orminge

Det var både oväntat lätt och svårt att sammanföra människor med vitt olika ingångsvinklar för att utveckla EN idé till ett framtida centrum.

Ingrid Unsöld

Designer, Spelet om Orminge

Mina förväntningar var att få lära sig något nytt och spännande och det gjorde jag till fullo. 😉

Niklas Frank

Eventtekniker, Spelet om Orminge

I mycket kände jag mig hemma då vi inom min organisation arbetar på ungefär lika sätt vid utbildningar och konferenser fast med arbetsredskap. Spelet i sig var givande då spelarna var från blandade grupper med olika erfarenheter. Många kreativa idéer kom fram och jag hoppas att kommunen tar till sig det och införlivar en del.

Ann-Marie Palmér Gråfors

Verk utv. Hyresgästf., Spelet om Orminge

Ett följdriktigt och strategiskt sätt att plocka fram nya och gamla idéer och sammanföra dem i ett gemensamt sammanhang. Många goda idéer kom fram. Flera av dem har jag fastnat för och kommer att ha med i mitt fortsatta arbete inom lokalpolitiken.

Johan Kjellman

Lokalpolitiker, Spelet om Orminge