Spelet om Lund

Spelet om Lund som genomfördes den 27-28 augusti 2016. Syftet med spelet var att i ett tidigt skede...

Orust webb-TV, bli ö-känd

Varför är förslaget viktigt och relevant? Skapar en positiv vi-känsla på Orust Skapar delaktighet...

Orust den aktiva ön året runt

Varför är förslaget viktigt och relevant? Orust har en unik natur/miljö och möjlighet till...

En digital kommunikationskanal för den sköna gröna ön i väst

Varför är förslaget viktigt och vad förväntas resultatet bli? Ökad Samverkan, Påverkan och...

Kraftsamling – gör Orust till en modellkommun i lokal demokrati

Varför är förslaget viktigt och relevant? Nya utmaningar kräver nya verktyg Vi behöver lyfta...

Ett regionalt cykelnät – navet i utvecklingen av Orust med eko-profil

Förslaget är utvecklat av Gula laget som bestod av: Ida-Maja Hassellöv, Jessica Bergman och Kent Kihl...

Spelet om Orust

Spelet om Orust genomfördes den 11-12 september 2015. Syftet var att engagera medborgare i Orust...

futurecitygame
är en kreativ idéverkstad designad för att få fram idéer som kan utveckla en plats. 25 spelare utvecklar idéer tillsammans under två dagar som de sedan presenterar.

Processen är upplagd som ett spel där spelarna delas upp i fem lag och går igenom 10 steg för att komma fram till den bästa idén.

Future City Game är utvecklat av British Council för att möta utmaningar som världens urbana områden står inför idag. Metoden har använts över 200 gånger i 15 länder och 100 städer runtom i Europa.

I Sverige är det främst kommuner och fastighetsägare som använt sig av Future City Game som en metod för medborgardialog eller för mer förankrade beslut.

GENOMFÖRDA SPEL I SVERIGE


 

Spelet om Lund

Spelet om Lund

Spelet om Lund som genomfördes den 27-28 augusti 2016. Syftet med spelet var att i ett tidigt skede fånga upp viktiga frågeställningar, synpunkter och förslag från Lunds medborgare om kommunens framtida utveckling inför arbetet med att ta fram en ny översiktsplan....

läs mer
Spelet om Orust

Spelet om Orust

Spelet om Orust genomfördes den 11-12 september 2015. Syftet var att engagera medborgare i Orust kommun att tänka nytt och komma med idéer och förslag på vad som gör Orust kommun till en fantastisk plats att bo och verka på om 15 år. Förslagen och idéerna...

läs mer
Spelet om Gustavsberg

Spelet om Gustavsberg

Spelet om Gustavsberg genomfördes den 4-5 maj 2013. Syftet var att engagera medborgare i Värmdö kommun att tänka nytt och komma med idéer och förslag på hur Gustavsbergs centrum och idrottsparken kan bli mer attraktivt. Förslagen kommer bli en del av...

läs mer
Spelet om Västerhaninge

Spelet om Västerhaninge

Den 11 februari 2012 genomfördes Spelet om Västerhaninge på uppdrag av Haninge kommun och Västerhaningeberedningen. Det övergripande syftet med spelet var att låta medborgare ta fram idéer för hur Västerhaninge ska utvecklas i framtiden. Idéerna kommer att...

läs mer
Spelet om Södertälje

Spelet om Södertälje

Måndagen och tisdagen den 5-6 december 2011 genomfördes Spelet om Södertälje. Sammanlagt deltog 30 personer i spelet antingen som spelare, observatörer, experter eller rapportörer. Som spelare deltog 20 företagare, unga eller anställda inom den kreativa näringen....

läs mer
Spelet om Jordbro

Spelet om Jordbro

Den 25 februari 2011 genomfördes Spelet om Jordbro i samarbete med Regionplanekontoret, Kommunstyrelseförvaltningen Haninge kommun och British Council. Det övergripande syftet med spelet var att testa hur metoden kan fungera som ett verktyg för hållbar...

läs mer
Spelet om Uddevalla

Spelet om Uddevalla

en 8-9 oktober 2010 genomfördes Spelet om Uddevalla , vision 2040. Syftet var att ge en grupp medborgare möjlighet att svara på frågan hur Uddevalla ska utvecklas till år 2040. Uddevalla kommun arbetade med att ta fram en ny vision för kommunen...

läs mer
Spelet om Alby

Spelet om Alby

Helgen den 6-7 februari 2010 genomfördes Spelet om Alby. Sammanlagt deltog 32 personer i spelet antingen som spelare, observatörer, experter eller bevakare. Som spelare deltog 15 medborgare boende eller verksamma i Alby. Botkyrka kommun höll på att ta fram en ny...

läs mer
Spelet om Farsta Strand

Spelet om Farsta Strand

Helgen den 28-29 november 2009 genomfördes Spelet om Farsta Strand. Sammanlagt deltog 24 personer i spelet antingen som spelare, observatörer, experter eller rapportörer. Som spelare deltog 16 hyresgäster boende hos Familjebostäder i Farsta Strand.   Syftet...

läs mer
Spelet om Orminge

Spelet om Orminge

Precis som många andra lokala centrum som riktar sig till boende i närområdet så har Orminge Centrum fått konkurrens om besökarna i takt med att större gallerior har byggts i närheten. Detta har gjort att Boo folkets hus och andra lokala aktörer befarar att...

läs mer

SAGT OM FUTURE CITY GAME


Väldigt bra spelledare, väldigt intressanta och inspirereande talare första dagen. Vore intressant att på spendera mer tid med andra deltagare- socialt avslut.
Deltagare

Spelet om Uddevalla

Tydlig process med inslag av flera olika kreativa moment. Högt tempo = bra!

Carolina Sölvelid

Spelet om Gustavsberg

Det jag gillade med spelet är att det gör det möjligt för medborgare att delta i arbetet med att göra Orust bättre. Det väcker engagemang.
Ludwig Gunnarsson

Student, Spelet om Orust

Superarrangemang och enormt engagemang. Mer sån´t här!

Deltagare

Spelet om Uddevalla

Det jag framförallt tycker var bra är att vi lyckades få fram ett tävlingsförslag, som vi kan vara nöjda med.
Bosse Håkansson

pensionär, Spelet om Lund

Jag är väldigt positiv till spelet som metod för att diskutera dem här frågorna, jag är intresserad av att arbeta med det här.
Deltagare

Spelet om Jordbro

Det som var bra var enkelheten, strukturen och att få ta del av andras idéer och erfarenhet
Spelare

Spelet om Västerhaninge

Det som var bra med spelet var samspelet med andra medborgare, möjligheten att träffa chefer och politiker och känslan av att få vara med och påverka.

Anna Karlsson

Spelet om Gustavsberg

Det bästa med att Future City Game var att få ta del av de andras kreativa idéer och att få stanna upp och reflektera över kommande utmaningar.
Lena Kjellman

Föreningsaktiv Flatön, Spelet om Orust

Jag tror verkligen på att det vinnande förslaget har den potens som Orminge så väl skulle behöva

Dennis Gråfors

Spelet om Orminge

Tre saker som var bra med spelet var att det var fokus på samarbete och gruppdiskussioner samt den tydliga vägledningen.

Sandeep Shubhanand

Boende Svanesund, Spelet om Orust

Tydliga ramar som sätter fart på kreativiteten

Maria B

Spelare, Spelet om Södertälje

Ett följdriktigt och strategiskt sätt att plocka fram nya och gamla idéer och sammanföra dem i ett gemensamt sammanhang. Många goda idéer kom fram. Flera av dem har jag fastnat för och kommer att ha med i mitt fortsatta arbete inom lokalpolitiken.

Johan Kjellman

Lokalpolitiker, Spelet om Orminge

Metodens hjälpmedel och struktur främjar ett framåtskridande arbete i gruppen. Tidspressen har den positiva inverkan att gruppmedlemmar självcencurerar alltför långa utläggningar i syfte att framstå som kloka, initierade och ge status vilket kan vara fallet vid viss medborgarinvolvering såsom utfrågningar av kommunala tjänstemän och politiker. Här uppstår en målinriktad teamkänsla där alla jobbar under tidspress för att finna gemensamma lösningar.

Jan Bergman

Spelare, Spelet om Södertälje

Andreas fungerade mycket bra som processledare under Future City Game i Lund den 27-28 augusti 2016. Han har ett proffsigt bemötande och är duktig på att hantera människors olika åsikter och behov. Samarbetet fungerade mycket bra i såväl planerings- som slutförandefasen vilket är oerhört viktigt för att skapa lyckade möten/event. Jag kan varmt rekommendera Andreas som processledare.
Ulrika Dagård

Demokratiutvecklare, Lunds kommun

OM PROCESSEN


2 DAGAR

Ett Future City Game pågår i vanliga fall under två heldagar. Ibland på en helg, ibland fredag, lördag och om det bara är yrkesverksamma så kan det vara två vardagar. För att hinna förbereda spelarna brukar det också arrangeras ett förspel någon vecka innan då spelet sätts i en kontext och spelarna får lära känna varandra lite grand.

25 SPELARE

För att hinna med alla stegen i spelet så är det lagom med 25 spelare. Spelare kan t ex vara lokala medborgare, föreningsaktiva, företagare, kreativa typer, politiker eller tjänstepersoner. Sedan brukar det vara ett femtontal andra deltagare med som har roller som sakkunniga, experter eller inspiratörer. Tjänstepersoner från kommunen brukar ofta vara sakkunniga i spelet.

5 LAG

Spelarna delas innan spelet in i fem lag som under spelet kommer att tävla om vem som kan komma på det bästa förslaget utifrån spelets fokusfråga och de sju idékriterier som finns att förhålla sig till. Det brukar var en fördel att ha personer med olika erfarenheter och bakgrund i varje lag. Lagen känner igen varandra genom att varje lag får en egen färg.

TRE FASER

SKAPA VISIONER

TESTA

PRESENTERA

10 STEG

7 IDÈKRITERIER

  1. Rolig – spännande och kreativ
  2. Innovativ och framtidsinriktad – kommer att producera något nytt eller annorlunda
  3. Möter lokala utmaningar
  4. Möter globala utmaningar
  5. Relevant för samhället – människor stödjer idén
  6. Hållbar – har en positiv och långsiktig effekt
  7. Möjlig och genomförbar – det finns resurser för att genomföra idén

FYRA PERSPEKTIV

EN FOKUSFRÅGA

T ex. Vad är det som gör min kommun/stad/kvarter till en fantastisk plats att bo och verka på, en solig dag om 20 år?

ETT OMRÅDE

Kan vara ett bostadskvarter, en stad, eller en del av en kommun

SAMARBETSPARTNERS

Vilka aktörer kan ta idéerna vidare? Brukar vara en kommun, ett bostadsbolag, en centrumägare eller liknande.

50 IDÈER BLIR FEM FÖRSLAG

4M – Orangea laget

handlar om att skapa mångfald genom miljöarbete, marknadsplatser och...

Kraftsamling – gör Orust till en modellkommun i lokal demokrati

Varför är förslaget viktigt och relevant? Nya utmaningar kräver nya verktyg Vi behöver lyfta...

Spelet om Orminge

Precis som många andra lokala centrum som riktar sig till boende i närområdet så har Orminge...

Den sköna gröna staden – här vågar vi smaka på livet

Med förslaget Den sköna gröna staden vill laget ta oss med på en framtidsresa som går i grönt och...

Orust webb-TV, bli ö-känd

Varför är förslaget viktigt och relevant? Skapar en positiv vi-känsla på Orust Skapar...

Spelet om Orust

Spelet om Orust genomfördes den 11-12 september 2015. Syftet var att engagera medborgare i Orust...

Spelet om Södertälje

Måndagen och tisdagen den 5-6 december 2011 genomfördes Spelet om Södertälje. Sammanlagt deltog...

Spelet om Alby

Helgen den 6-7 februari 2010 genomfördes Spelet om Alby. Sammanlagt deltog 32 personer i spelet...

Spelet om Lund

Spelet om Lund som genomfördes den 27-28 augusti 2016. Syftet med spelet var att i ett tidigt...

FramTiden

yftet med FramTiden är att skapa en mötesplats mellan ungdomar, kommunledning,...

FRÅGOR & SVAR


Går det att spela ett spel om en plats framtid?
Ja, och ett spel kan påskynda processen. Future City Game är är upplagt som en tävling där det gäller att utveckla det bästa förslaget för hur en plats ska utvecklas.
Hur kan en nedåtgående spiral vändas?
Bjud in experter som vet.
Hållbar stadsutveckling, hur då?
Genom att fokusera på alla delar av en hållbar utveckling i samma process samt ange vilket urbant område som är i fokus.
Hur kan miljö, ekonomi, kultur och sociala frågor tas upp på en och samma gång?

Genom att lyfta in samtliga områden på en och samma gång. Vilket är ett av grundelementen i Future City Game.

Vem bestämmer hur staden ska utvecklas?

Regionplanekontoren, kommunerna, de lokala aktörerna och andra som får chansen.

Hur kan de lokala aktörerna bli delaktiga i en visions- och idéprocess?

Genom att bjuda in dom till ett Future City Game.

FÖLJ ELLER KONTAKTA OSS


KONTAKTA OSS

13 + 12 =

PRENUMERERA PÅ NYHETER

FÖLJ OSS

TIDIGARE VÄRDAR FÖR FUTURE CITY GAME