Överblick över alla genomförda spel

Spelet om Lund

Spelet om Lund

Spelet om Lund som genomfördes den 27-28 augusti 2016. Syftet med spelet var att i ett tidigt skede fånga upp viktiga frågeställningar, synpunkter och förslag från Lunds medborgare om kommunens framtida utveckling inför arbetet med att ta fram en ny översiktsplan....

Spelet om Orust

Spelet om Orust

Spelet om Orust genomfördes den 11-12 september 2015. Syftet var att engagera medborgare i Orust kommun att tänka nytt och komma med idéer och förslag på vad som gör Orust kommun till en fantastisk plats att bo och verka på om 15 år. Förslagen och idéerna...

Spelet om Gustavsberg

Spelet om Gustavsberg

Spelet om Gustavsberg genomfördes den 4-5 maj 2013. Syftet var att engagera medborgare i Värmdö kommun att tänka nytt och komma med idéer och förslag på hur Gustavsbergs centrum och idrottsparken kan bli mer attraktivt. Förslagen kommer bli en del av...

Spelet om Västerhaninge

Spelet om Västerhaninge

Den 11 februari 2012 genomfördes Spelet om Västerhaninge på uppdrag av Haninge kommun och Västerhaningeberedningen. Det övergripande syftet med spelet var att låta medborgare ta fram idéer för hur Västerhaninge ska utvecklas i framtiden. Idéerna kommer att...

Spelet om Södertälje

Spelet om Södertälje

Måndagen och tisdagen den 5-6 december 2011 genomfördes Spelet om Södertälje. Sammanlagt deltog 30 personer i spelet antingen som spelare, observatörer, experter eller rapportörer. Som spelare deltog 20 företagare, unga eller anställda inom den kreativa näringen....

Spelet om Jordbro

Spelet om Jordbro

Den 25 februari 2011 genomfördes Spelet om Jordbro i samarbete med Regionplanekontoret, Kommunstyrelseförvaltningen Haninge kommun och British Council. Det övergripande syftet med spelet var att testa hur metoden kan fungera som ett verktyg för hållbar...

Spelet om Uddevalla

Spelet om Uddevalla

en 8-9 oktober 2010 genomfördes Spelet om Uddevalla , vision 2040. Syftet var att ge en grupp medborgare möjlighet att svara på frågan hur Uddevalla ska utvecklas till år 2040. Uddevalla kommun arbetade med att ta fram en ny vision för kommunen...

Spelet om Alby

Spelet om Alby

Helgen den 6-7 februari 2010 genomfördes Spelet om Alby. Sammanlagt deltog 32 personer i spelet antingen som spelare, observatörer, experter eller bevakare. Som spelare deltog 15 medborgare boende eller verksamma i Alby. Botkyrka kommun höll på att ta fram en ny...

Spelet om Farsta Strand

Spelet om Farsta Strand

Helgen den 28-29 november 2009 genomfördes Spelet om Farsta Strand. Sammanlagt deltog 24 personer i spelet antingen som spelare, observatörer, experter eller rapportörer. Som spelare deltog 16 hyresgäster boende hos Familjebostäder i Farsta Strand.   Syftet...

Spelet om Orminge

Spelet om Orminge

Precis som många andra lokala centrum som riktar sig till boende i närområdet så har Orminge Centrum fått konkurrens om besökarna i takt med att större gallerior har byggts i närheten. Detta har gjort att Boo folkets hus och andra lokala aktörer befarar att...